Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat tutkimuksen tekemisen. Oulun yliopistossa on useita korkeatasoisia, monitieteistä tutkimusta tukevia infrastruktuureja, joka palvelevat myös elinkeinoelämää ja yrityksiä.

Infrastruktuuriyksikkö

Oulun yliopisto kehittää erityisesti strategisia tutkimusalueitaan tukevia tutkimusinfrastruktuureja. Yliopistotason infrastruktuurien toimintaa koordinoi tutkimusrehtorin johtama Infrastruktuuriyksikkö, jonka toiminnan tavoitteena on tehostaa infrastruktuurien palvelukykyä, toimintaa ja markkinointia.

Avoin tiede ja infrastruktuurit

Oulun yliopisto julkaisi vuonna 2018 Avoimet tutkimusinfrastruktuurit -linjauksen, joka tukee avoimen ja vastuullisen tieteen periaatteiden toteutumista myös tutkimusinfrastruktuureiden osalta. Kansallisten ja yliopistotason linjausten lisäksi kullakin infrastruktuuriyksiköllä on omat käyttöehtonsa, joiden puitteissa palveluiden sekä laitteiden hyödyntäminen tapahtuu.

Yliopistotason infrastruktuurit

Tiedekuntien infrastruktuurit

 • Pohjois-Suomen syntymäkohortit
  Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 ja 1986 (lääketieteellinen tiedekunta)
 • Väestötutkimuksen aineistot
  Väestötutkimuksen infrastruktuuri (lääketieteellinen tiedekunta)
 • MAX IV
  Uuden sukupolven synkrotronisäteilylähde (fysiikka ja materiaalitieteet)
  Vastuutaho Oulun yliopistossa: Nano- ja molekyylisysteemien ryhmä  
 • Minipilot
  Kaivosalan minipilottilaboratorio (teknillinen tiedekunta, kaivannaisalan yksikkö)
 • Virtual Oulu 
  Avoin vuorovaikutteinen 3D-kaupunkimalli (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta)
 • Virtual Campus 
  Avoin innovaatioalusta 3D-sovelluksille (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta)
 • CWC
  Centre for Wireless Communications; 5G testiverkko (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta).

Tiedekuntien väliset ja yhteistyöinfrastruktuurit

 • CEMIS
  Centre for Measurement and Information Systems (Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja VTT)
 • SGO
  Sodankylän geofysiikan observatorio 
 • FabLab
  Koulutus- ja tutkimusympäristö (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ja teknillinen tiedekunta)
 • Pohjois-Suomen biopankki Borealis-yhtymä 
  (Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit ja Nordlab-laboratorio)
 • OBI
  Oulu BioImaging (Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala OYS).

  Kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit

  Kansainvälisen ESFRI-tiekartan (European Strategy Forum on Research Infrastructures) kolmen infrastruktuuriverkoston kansallinen koordinaatio hoidetaan Oulun yliopistosta.

  • Infrafrontier
   Euroopan geenimuunneltujen hiirten analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri (bio- ja lääketieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: BCO-CORE Biocenter Oulu.
  • EISCAT ja EISCAT_3D
   Sirontatutkat mittaavat geoavaruusympäristön kytkeytymistä Maan ilmakehään revontulivyöhykkeellä ja polaarivorteksin reunalla (fysiikka ja materiaalitieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: SGO Sodankylän geofysiikan observatorio.
  • MAX IV
   Uuden sukupolven synkrotronisäteilylähde (fysiikka ja materiaalitieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: Nano- ja molekyylisysteemien ryhmä, Molekyylimateriaalien tutkimuskeskus, Fysiikan ala.

  Suomen Akatemian kansalliselle tiekartalle hyväksytyt infrastruktuuriverkostot

  Oulun yliopisto on mukana 11 Suomen Akatemian kansalliselle tiekartalle 2021-2024 hyväksytyssä infrastruktuuriverkostossa. Näistä 11 on hyväksytty kansainväliselle ESFRI-tiekartalle (European Strategy Forum on Research Infrastructures) ja verkostoista viiden kansallinen koordinaatio hoidetaan Oulun yliopistosta.

  • Painetun älykkyyden infrastruktuuri (PII)
   Tarjoaa pääsyn nykyaikaiseen tutkimus- ja pilottivalmistusinfrastruktuuriin, joka kattaa koko tutkimus- ja kehityspolun materiaaleista komponenttien ja laitteiden kautta piireihin ja järjestelmiin.
   Vastuutahot Oulun yliopistossa: Microelectronics Research Unit ja Optoelectronics and Measurement Techniques Research Unit
  • Tulevaisuuden langattomien verkkojen tutkimusinfrastruktuuri (FUWIRI)
   Testiverkko edistää 5G-teknologian käyttöönottoa ja mahdollistaa 6G-teknologioiden testaamista.
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: Centre for Wireless Communications
  • Earth-space research ecosystem (E2S)
   Maa-avaruus tutkimusekosysteemi sisältää havaintoja Tähtelän ja Metsähovin suurmittausalueilta. 
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: SGO Sodankylän geofysiikan observatorio.

  Oulun yliopisto on osallisena kahdeksassa muussa tiekartan infrastruktuurissa:

  • Biokeskus Suomi
   Suomalaisten yliopistollisten biokeskusten verkosto (bio- ja lääketieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: BCO-CORE Biocenter Oulu.
  • BBMRI.fi
   Yhtenäisen kansallisen digitaalisen patologian infrastruktuuri (bio- ja lääketieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: Pohjois-Suomen biopankki Borealis-yhtymä.
  • EuBI-Fi
   Kuvantamisteknologioiden infrastruktuuri (bio- ja lääketieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa OBI - Oulu BioImaging.
  • Integrated Structural Biology Infrastructure (FinStruct & Instruct-ERIC Centre FI)  
   FINStruct on kansallinen, hajautettu, avoimen pääsyn rakennebiologinen tutkimusinfrastruktuuri.
  • FIRI-PBS
   Väestötutkimusaineistojen tutkimusinfrastruktuuri.
  • FINN-EPOS
   Eurooppalainen seisminen asemaverkosto (ympäristötieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: SGO – Sodankylän geofysiikan observatorio.
  • FCCI
   Laskennallisen tieteen infrastruktuuri.
  • FinBIF
   Suomen Lajitietokeskuksen toinen kehityssykli (ympäristötieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: Biodiversiteettiyksikkö.