Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit ovat tutkimusvälineiden, laitteistojen, aineistojen ja palveluiden varanto, joka mahdollistaa tutkimus- ja kehitystyön, tukee organisoitunutta tutkimustyötä sekä ylläpitää ja kehittää tutkimuskapasiteettia. Oulun yliopistossa on useita korkeatasoisia, monitieteistä tutkimusta tukevia infrastruktuureja, joita kehitetään jatkuvasti palvelemaan mahdollisimman laajaa käyttäjäjoukkoa, mukaan lukien ympäröivä elinkeinoelämä ja yritykset.

Kansallinen tutkimusinfrastruktuurien FIRI-tiekartta on suunnitelma seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista uusista tai rakentamisvaiheessa olevista kansallisista tutkimusinfrastruktuureista tai olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta. Vuoden 2014 tiekartassa Oulun yliopisto on mukana 12 kansallisessa infrastruktuuriverkostossa. Näistä 10 on hyväksytty kansainväliselle ESFRI-tiekartalle (European Strategy Forum on Research Infrastructures) ja verkostoista neljän kansallinen koordinaatio hoidetaan Oulun yliopistosta.
 

Oulun yliopiston infrastruktuuriyksikkö

Oulun yliopiston infrastruktuuriyksikkö aloitti toimintansa 1.1.2016. Yksikköön kuuluvat yliopiston kansainväliset, kansalliset ja tiedekuntarajat ylittävät laajat infrastruktuurit. Yksikköä johtaa tutkimusrehtori ja johtajien ohjausryhmä, ja sitä rahoitetaan yliopiston yhteisistä varoista. Yhteisen toiminnan tavoitteena on tehostaa yliopistotason infrastruktuurien palvelukykyä, toimintaa ja markkinointia.

Yliopistotason infrastruktuurit

 

Tiedekuntien infrastruktuurit

Oulun yliopistossa on korkeatasoisia tiedekuntien infrastruktuureja:

 • NFBC
  Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 ja 1986 (lääketieteellinen tiedekunta)
 • MAX IV
  Uuden sukupolven synkrotronisäteilylähde (fysiikka ja materiaalitieteet)
  Vastuutaho Oulun yliopistossa: Nano- ja molekyylisysteemien ryhmä  
 • Minipilot
  Kaivosalan minipilottilaboratorio (teknillinen tiedekunta, kaivannaisalan yksikkö)
 • Open UBI Oulu 
  Real-world laboratorio (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta)
 • CWC
  Centre for Wireless Communications; 5G testiverkko (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta).

Tiedekuntien väliset ja yhteistyöinfrastruktuurit

 • CEMIS
  Centre for Measurement and Information Systems (Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja VTT)
 • SGO
  Sodankylän geofysiikan observatorio 
 • FabLab
  Koulutus- ja tutkimusympäristö (tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ja teknillinen tiedekunta)
 • Pohjois-Suomen biopankki Borealis-yhtymä 
  (Oulun yliopisto, Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit ja Nordlab-laboratorio)
 • OBI
  Oulu BioImaging (Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala OYS).

  Suomen Akatemian kansalliselle tiekartalle hyväksytyt infrastruktuuriverkostot

  Oulun yliopisto on mukana 12 Suomen Akatemian kansalliselle tiekartalle 2014-2020 hyväksytyssä infrastruktuuriverkostossa. Näistä neljän kansainvälisen infrastruktuurin Suomen osallistuminen koordinoidaan Oulun ylipistosta:

  • Infrafrontier Finland
   Euroopan geenimuunneltujen hiirten analysoinnin, säilyttämisen ja jakelun tutkimusinfrastruktuuri (bio- ja lääketieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: BCO-CORE Biocenter Oulu.
  • EISCAT ja EISCAT_3D
   Sirontatutkat mittaavat geoavaruusympäristön kytkeytymistä Maan ilmakehään revontulivyöhykkeellä ja polaarivorteksin reunalla (fysiikka ja materiaalitieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: SGO Sodankylän geofysiikan observatorio.
  • MAX IV
   Uuden sukupolven synkrotronisäteilylähde (fysiikka ja materiaalitieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: Nano- ja molekyylisysteemien ryhmä, Molekyylimateriaalien tutkimuskeskus, Fysiikan ala.
  • XFEL/XBI
   Eurooppalainen röntgen-vapaa eletronilaser ja biologinen infrastruktuuri (fysiikka ja materiaalitieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta.

  Yliopisto on osallisena kahdeksassa muussa tiekartan infrastruktuurissa:

  • Biokeskus Suomi
   Suomalaisten yliopistollisten biokeskusten verkosto (bio- ja lääketieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: BCO-CORE Biocenter Oulu.
  • BBMRI.fi
   Yhtenäisen kansallisen digitaalisen patologian infrastruktuuri (bio- ja lääketieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: Pohjois-Suomen biopankki Borealis-yhtymä.
  • Instruct Finland
   Integroidun rakennebiologian tutkimusinfrastruktuuri (bio- ja lääketieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: BCO-CORE Biocenter Oulu.
  • Euro-BioImaging
   Kuvantamisteknologioiden infrastruktuuri (bio- ja lääketieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa OBI - Oulu BioImaging.
  • FGCI
   Suomen hila- ja pilvilaskennan infrastruktuuri (e-infrastruktuuri).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: NMR spektroskopia, Fysiikan ala.
  • CLARIN
   Kielivarojen ja kieliteknologian tutkimusinfrastruktuuri (ihmistieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: Suomen kieli ja Giellagas-Instituutti – Saamen kieli ja kulttuuri.
  • EPOS
   Eurooppalainen seisminen asemaverkosto (ympäristötieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: SGO – Sodankylän geofysiikan observatorio.
  • oGIIR
   Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri (ympäristötieteet).
   Vastuutaho Oulun yliopistossa: Geoinformatiikka, Maantiede.