Avoimen väylä - tie tutkintoon

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa suorittamiesi opintojen perusteella

Avoimen väylä

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tätä valintatapaa kutsutaan avoimen väyläksi. Opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti, joten avoimen väylä ei tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi. Kunkin hakukohteet valintaperusteet kuvataan Opintopolussa. 

Katso video avoimen väylästä.

Miksi avoimen väylä?

Hae Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta

Avoimen väylän opintojen aikana opit akateemisia taitoja

Avoimen väylän opinnot hyväksiluetaan hakemaasi tutkinto-ohjelmaan

Pääset tutustumaan tavoittelemaasi alaan ja saat opiskelukokemusta

 

Miten toimin?

Jos harkitset avoimen väylän kautta hakemista, opintojen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Hakeminen avoimen väylän kautta tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolussa. Kevään 2021 yhteishaku on 17.3. - 31.3.2021. Opiskelijavalinnat tehdään kunkin hakukohteen valintaperusteiden mukaisesti. Vaadittavien väyläopintojen määrä voi vaihdella 10 opintopisteestä 60 opintopisteeseen. Valintaperusteet määrittelevät, millainen kokonaisuus avoimen yliopiston opintoja sinun on suoritettava, jotta voit hakea avoimen väylän kautta. Tarkista hakukohteesi valintaperusteet aina jo ennen kuin aloitat avoimen opinnot!

 

"Avoimen väylä on erinomainen ja ehdottomasti säilytettävä tapa päästä tutkinto-opiskelijaksi."

Avoimen väylän hakukohteet

Avoimen väylä ei tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi, vaan opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen. Huomaa, että Opintopolussa avoimen väylästä käytetään kahta eri nimitystä: avoimen väylä tai alan opinnot. Lisäksi osassa hakukohteita avoimen väylä voi olla valintatapajonona ja osassa erillisenä hakukohteena. Kesän 2020 ja alkusyksyn 2020 aikana päivitetään väliaikaisesti näille verkkosivuille sellaisten hakukohteiden avoimen väylän valintaperusteet 2021, joiden opinnot alkavat jo kesällä 2020 tai heti alkusyksystä 2020. Kun Opintopolussa syksyn aikana julkaistaan kaikki kevään 2021 valintaperusteet, näille sivuille tulee linkki virallisiin Opintopolussa oleviin valintaperusteisiin. Näet alojen alta, onko sinne viety kevään 2021 avoimen väylän valintaperusteet.

Kauppatieteiden korkeakoulututkinto avaa ovia monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, myös kansainvälisille areenoille. Kauppakorkeakouluista valmistuneet ovat tutkimusten mukaan sekä työllistymisen että palkkauksen osalta kaikkien valmistuneiden kärkeä. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot. 

Huomaa, että kauppatieteiden avoimen väylän opinnot alkavat jo kesällä! Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä hakeminen - valintaperusteet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen. 

Avoimen väylä, Kauppatieteet, kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)
 

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 30

Valintamenettely

Hakijalla tulee olla suoritettuna yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja 39 opintopisteen verran seuraavasti:

Vaaditut opinnot voivat olla korkeintaan 5 vuotta vanhoja ja ne eivät saa sisältyä toiseen tutkintoon. Opinnot voi suorittaa avoimina yliopisto-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa, mutta myös toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritetut opinnot huomioidaan, mikäli opintojaksot ovat sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan vastaavia. Vaadittujen opintojen lisäksi mahdollisesti muut suoritetut tutkintorakenteen mukaiset opinnot eivät vaikuta valintaan, mutta ne voidaan myöhemmin hyväksilukea tutkintoon, mikäli hakija tulee hyväksytyksi.

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna ja näkyvillä opintosuoritusotteella yhteishaun liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Hakijan tulee liittää opintosuoritusotteet hakemukselle yhteishaun liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Jos opinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, liitteeksi vaaditaan myös viralliset opintojaksokuvaukset.

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan suorittamien kauppatieteiden opintojaksojen aritmeettisen keskiarvon on oltava vähintään 3. Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat pisteytetään yllä mainittujen kauppatieteiden opintojaksojen aritmeettisen keskiarvon perusteella ja asetetaan pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa edelle asetetaan toisen kotimaisen kielen suorittanut tai paremmalla arvosanalla suorittanut hakija.

Hakukelpoisuus

Yleinen korkeakoulukelpoisuus.

 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka ovat aidosti kansainvälisiä teollisuuden aloja. Oulun seudun  ict-alan yritykset ovat globaalisti merkittäviä ja niiden verkostot kattavat koko maailman.

Elektroonikkan ja tietoliikennetekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen. 

Avoimen väylä, Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v+2v)

Aloituspaikat
Aloituspaikkoja 10, joista 5 (50%) varataan ensikertalaisille.

Hakukelpoisuus
Korkeakoulukelpoisuus kuten yhteisvalinnassa.

Valintamenettely
Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea
vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen
tutkintoon.

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna liitteiden toimituspäivään mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos
hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa tekniikan yliopistoissa, ne antavat hakukelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot
sisällytetään kandidaattiopintoihin.

Ennakkotehtävät
Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Liitteet
Opintorekisteriote suoritetuista alan opinnoista
Virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot.

Maksimipistemäärä
Väyläopintovalinta: 5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö
Väyläopintovalinta: Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

 

 

 

Prosessitekniikka kattaa Suomen suurimmat teollisuudenalat: metalli-, kemian- ja metsäteollisuuden. Ympäristön hyvinvointi, luonnonvarojen ja energian riittävyys ja käytön tehokkuus, uusiutuvien materiaalien käyttö sekä kiertotalous ovat prosessitekniikan koulutuksen kantavia teemoja.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Prosessitekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Tässä esitetään avoimen väylät kandi+maisteriohjelmiin (3v+2v) sekä pelkästään maisteriohjelmiin (2v).

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

Avoimen väylä, Prosessitekniikka, Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 15, joista 11 (70%) varataan ensikertalaisille

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa väylässä hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna hakuajan päätymiseen mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä suoritettujen väyläopintojen keskiarvon mukaan parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa yliopistoissa, ne antavat valintakelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Valintakiintiö

Ensikertalaiskiintiö  11 (70%)

Maksimipistemäärä

5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

 

Avoimen väylä, Prosessitekniikka, Prosessitekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 5

Valintamenettely

Valinnassa huomioidaan soveltuvan alemman tai ylemmän luonnontieteen tai tekniikan korkeakoulu- tai insinööritutkinnon suorittaneet. Näitä ovat luonnontieteen kandidaatti, tekniikan kandidaatti, filosofian maisteri, diplomi-insinööri, insinööri, insinööri (AMK, 240 op). Insinööritutkinto rinnastetaan ammattikorkeakoulututkintoon hakuprosessissa. Myös kevätlukukauden aikana valmistuvalla tutkinnolla voi hakea ja tulla valituksi.

Soveltuvat korkeakoulu- tai insinööritutkinnot ovat aloilta (tai näiden lähialoilta):
automaatiotekniikka, bioinformaatioteknologia, bio- ja elintarviketekniikka, energiatekniikka, geotieteet, kemia, kemiantekniikka, LVI-tekniikka, materiaalitekniikka, paperitekniikka, prosessitekniikka,  ympäristöteknologia ja ympäristötekniikka.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimen väylän kautta hakijalla tulee olla suoritettuna 30 opintopisteitä tekniikan opintoja

Hakijan aiemmissa opinnoissa tulee olla riittävän laajat perustiedot matematiikassa, fysiikassa, kielissä, sekä jonkin tekniikan alan perustiedot, jotka mahdollistavat tekniikan syventävien opintojen opiskelun maisterivaiheessa. Tekniikan yliopistomatematiikan opintosuoritukset tukevat matematiikan osaamista. Mikäli hakijalla on suoritettuna useampia tutkintoja, valinta tehdään parhaiten soveltuvan tutkinnon perusteella. Tässä valintajonossa ei huomioida aiemman tutkinnon keskiarvoa.

Koska eri oppilaitoksissa saman nimikkeen alla suoritetut tutkinnot vaihtelevat sisällöltään huomattavasti, hakijan kelpoisuus ratkaistaan aina hänen esittämien opintodokumenttien perusteella.

Hakemukset pisteytetään ja asetetaan paremmuusjärjestykseen alla mainittujen kriteerien pohjalta.

Hakijan opintotausta (0-10 p.):

Arvioidaan hakijan soveltuvuutta koulutukseen aiemmin suoritetun tutkinnon sisältöjen ja opintojen laajuuden pohjalta. Opintotaustasta tulee saada vähintään 2p voidakseen tulla valituksi. Tähän taustaan huomioidaan aiemman tutkinnon lisäksi hakua varten suoritetut ylipisto-opinnot.

Hakijan suorittamat yliopisto-opinnot (8 p.):

Opintotaustan lisäksi pisteytetään suoritetut yliopisto-opinnot, jotka koostuvat

tekniikan matematiikan opinnoista (15 op),

aiempaa osaamista täydentävistä opinnoista (10 op) ja

diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvista opinnoista (5 op).

Näistä Aiempaa osaamista täydentävät ja DI-tutkintoon kuuluvat opinnot (yht. 15 op) sijoitetaan suoritettavaan tutkintoon. Nämä tulevat vähentämään valinnaisten opintojen määrää tutkinnossa. Tekniikan matematiikan opintoja (15 op) ei voida sisällyttää tutkintoon niiden perusopintoluonteensa vuoksi.

 

Seuraavat opinnot ovat Oulun yliopiston opintojaksoja, mutta sisällöllisesti samankaltaiset muiden yliopistojen opinnot voidaan rinnastaa vastaaviksi.

Tekniikan matematiikan opintojaksot (15 op) (pakolliset):

031078P Matriisialgebra (5 op)

031075P Matematiikan peruskurssi II (5 op)

031076P Differentiaaliyhtälöt (5 op)

 

Aiempaa osaamista täydentävät opinnot (valitse itsellesi osaamistasi täydentävät 10 op):

477401A Termodynaamiset tasapainot (5 op)

477221A Aine- ja energiataseet (5 op) tai

ay477231A Aine- ja energiataseet I, 2 op  ja

ay477232A Aine- ja energiataseet II, 3 op

477052A Virtaustekniikka (5 op)

477323A Aineen- ja lämmönsiirto (5 op)

477122A Jauheiden ja suspensioiden käsittely (5 op)

477222A Reaktorianalyysi (5 op)

477304A Erotusprosessit (5 op)

477622A Säätöjärjestelmien suunnittelu (5 op)

477501A Prosessidynamiikka (5 op)

 

Valitaan yksi opintojakso (5 op) DI-tutkintoon valittavan opintosuunnan mukaisesti:

Automaatiotekniikka:

477624S Säätötekniikan menetelmät (5 op) tai

4775xxS uusi mallinnuskurssi (5 op)

 

Biotuotetekniikka:

4771xxS Chemical processing of wood (5 op) tai

4771xxS Mechanical processing of wood (5 op)

 

Kemiantekniikka:

477204S Kemiantekniikan termodynamiikka (5 op) tai

477309S Process and Environmental Catalysis (5 op)

 

Prosessimetallurgia:

477416S Korkealämpötilaprosessit (5 op)

477417S Korkealämpötilakemia (5 op)

782640S Hydrometallurgisten prosessien kemia (5 op)

Lisäksi aiempaa osaamista voidaan vaatia täydentämään kandidaattivaiheen opintojaksoilla, jotta saavutetaan DI-opintoihin vaadittavat valmiudet.  

 

Kaikki valintapisteet lasketaan hakuajan päättymiseen mennessä toimitettujen dokumenttien perusteella.

 

 

pisteet

Opintotausta

Op

0-10

Väyläopinnot

VO

0/8

Suoritettuna tulee olla 30 op ohjeen mukaan

 

 

Muut soveltuvat yliopisto-opinnot

 

0-4

Lisäkurssit listalta, 1 p/kurssi

EXT

 

Pisteytys

 

 

Maksimipisteet

 

22

Minimipisteet

 

8

Laskukaava

 

 

pisteet=Op+VO+EXT
Valintapisteiden laskemisen kaava kuvana

 

 

 

Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi

10 p

Maksimipistemäärä

22 op

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa hyväksytään kaikki hakijat, jotka ovat tasapisteissä.

Kielivaatimus:

suomi

 

Ympäristötekniikalla pyritään ympäristön hyvinvointiin kehittäen ihmisen toimintaa luonnon ja asutun ympäristön kannalta kestäväksi. Ympäristötekniikan osaamisen vahvana pohjana ovat prosessitekniikan keinot ja menetelmät, joita hyödynnetään niin teollisuusympäristöissä kuin luonnon omissa vesiprosesseissakin.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Ympäristötekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Tässä esitetään avoimen väylät kandi+maisteriohjelmiin (3v+2v) sekä pelkästään maisteriohjelmiin (2v).

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen. 

Avoimen väylä, Ympäristötekniikka, Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 10, joista 7 (70%) varataan ensikertalaisille

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa väylässä hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna hakuajan päätymiseen mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä suoritettujen väyläopintojen keskiarvon mukaan parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa yliopistoissa, ne antavat valintakelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

 

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Valintakiintiö

Ensikertalaiskiintiö  7, (70%)

Maksimipistemäärä

5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

 

Avoimen väylä, Ympäristötekniikka, Ympäristötekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 5

Valintamenettely

Valinnassa huomioidaan soveltuvan alemman tai ylemmän luonnontieteen tai tekniikan korkeakoulu- tai insinööritutkinnon suorittaneet. Näitä ovat luonnontieteen kandidaatti, tekniikan kandidaatti, filosofian maisteri, diplomi-insinööri, insinööri, insinööri (AMK, 240 op). Insinööritutkinto rinnastetaan ammattikorkeakoulututkintoon hakuprosessissa. Myös kevätlukukauden aikana valmistuvalla tutkinnolla voi hakea ja tulla valituksi.

Soveltuvat korkeakoulu- tai insinööritutkinnot ovat aloilta (tai näiden lähialoilta):
automaatiotekniikka, bioinformaatioteknologia, bio- ja elintarviketekniikka, biologia, biokemia, energiatekniikka, fysikaaliset tieteet, geotieteet, kemia, kemiantekniikka, laboratorioala, LVI-tekniikka, materiaalitekniikka, paperitekniikka, prosessitekniikka, rakennustekniikka, teknillinen fysiikka ja matematiikka, ympäristöteknologia ja ympäristötekniikka.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimen väylän kautta hakijalla tulee olla suoritettuna 30 opintopisteitä tekniikan opintoja

Hakijan aiemmissa opinnoissa tulee olla riittävän laajat perustiedot matematiikassa, fysiikassa, kielissä, sekä jonkin tekniikan alan perustiedot, jotka mahdollistavat tekniikan syventävien opintojen opiskelun maisterivaiheessa. Tekniikan yliopistomatematiikan opintosuoritukset tukevat matematiikan osaamista. Mikäli hakijalla on suoritettuna useampia tutkintoja, valinta tehdään parhaiten soveltuvan tutkinnon perusteella. Tässä valintajonossa ei huomioida aiemman tutkinnon keskiarvoa.

Koska eri oppilaitoksissa saman nimikkeen alla suoritetut tutkinnot vaihtelevat sisällöltään huomattavasti, hakijan kelpoisuus ratkaistaan aina hänen esittämien opintodokumenttien perusteella.

 

Hakemukset pisteytetään ja asetetaan paremmuusjärjestykseen alla mainittujen kriteerien pohjalta.

Hakijan opintotausta (0-10 p.):

Arvioidaan hakijan soveltuvuutta koulutukseen aiemmin suoritetun tutkinnon sisältöjen ja opintojen laajuuden pohjalta. Opintotaustasta tulee saada vähintään 2p voidakseen tulla valituksi. Tähän taustaan huomioidaan aiemman tutkinnon lisäksi hakua varten suoritetut ylipisto-opinnot.

Hakijan suorittamat yliopisto-opinnot (8 p.):

Opintotaustan lisäksi pisteytetään suoritetut yliopisto-opinnot, jotka koostuvat

tekniikan matematiikan opinnoista (15 op),

aiempaa osaamista täydentävistä opinnoista (10 op) ja

diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvista opinnoista (5 op).

Näistä Aiempaa osaamista täydentävät ja DI-tutkintoon kuuluvat opinnot (yht. 15 op) sijoitetaan suoritettavaan tutkintoon. Nämä tulevat vähentämään valinnaisten opintojen määrää tutkinnossa. Tekniikan matematiikan opintoja (15 op) ei voida sisällyttää tutkintoon niiden perusopintoluonteensa vuoksi.

 

Seuraavat opinnot ovat Oulun yliopiston opintojaksoja, mutta sisällöllisesti samankaltaiset muiden yliopistojen opinnot voidaan rinnastaa vastaaviksi.

Tekniikan matematiikan opintojaksot (15 op) (pakolliset):

031078P Matriisialgebra (5 op)

031075P Matematiikan peruskurssi II (5 op)

031076P Differentiaaliyhtälöt (5 op)

 

Aiempaa osaamista täydentävät opinnot (valitse itsellesi osaamistasi täydentävät 10 op):

477052A Virtaustekniikka (5 op)

477221A Aine- ja energiataseet (5 op) tai                              

ay477231A Aine- ja energiataseet I, 2 op  ja

ay477232A Aine- ja energiataseet II, 3 op

477222A Reaktorianalyysi (5 op)

477304A Erotusprosessit (5 op)

477323A Aineen- ja lämmönsiirto (5 op)

477401A Termodynaamiset tasapainot (5 op)

488102A Hydrologiset prosessit (5 op)

485301A Geotekniikan perusteet (5 op)

488142A Ympäristölainsäädäntö ja YVA (5 op)

488212A Katalyysin perusteet (5 op)

488213A Ilmansuojelutekniikan perusteet (5 op)

488208A Energian tuotanto ja käyttö (5 op)

 

Valitaan yksi opintojakso (5 op) DI-tutkintoon valittavan opintosuunnan mukaisesti:

Kestävät energiajärjestelmät:

488209S Renewable Energy (5 op)

488507S Energy Systems Engineering (5 op)

488506S Sustainable Urban Energy (5 op)

 

Teollisuuden ympäristötekniikka:

477309S Process and environmental catalysis (5 op)

488209S Renewable Energy (5 op)

488215S Industry and Environment (5 op)

 

Vesi- ja ympäristötekniikka:

488110S Water and Wastewater Treatment (5 op)

488134S Hydrogeology and groundwater engineering (5 op)

488144A Water distribution and sewage networks (5 op)

 

Lisäksi aiempaa osaamista voidaan vaatia täydentämään kandidaattivaiheen opintojaksoilla, jotta saavutetaan DI-opintoihin vaadittavat valmiudet.

Kaikki valintapisteet lasketaan hakuajan päättymiseen mennessä toimitettujen dokumenttien perusteella.

 

 

 

pisteet

Opintotausta

Op

 

0-10

Väyläopinnot

VO

 

0/8

Suoritettuna tulee olla 30 op ohjeen mukaan

 

 

 

Muut soveltuvat yliopisto-opinnot

 

 

0-4

Lisäkurssit listalta, 1 p/kurssi

EXT

 

 

Pisteytys

 

 

 

Maksimipisteet

 

 

22

Minimipisteet

 

 

8

Laskukaava

 

 

 

pisteet=Op+VO+EXTValintapisteiden laskemisen kaava kuvana

 

 

 

 

Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi

10 p

Maksimipistemäärä

22 op

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa hyväksytään kaikki hakijat, jotka ovat tasapisteissä.

Kielivaatimus:

suomi

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka kehittyvät nopeasti. Uudenlaiset rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen sekä tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuovat alalle jatkuvasti positiivisia haasteita. Myös yhdyskuntien perusrakenteiden ylläpito sekä kasvava rakennuskanta tarjoavat monipuolisia tehtäviä.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Tässä esitetään avoimen väylät kandi+maisteriohjelmiin (3v+2v) sekä pelkästään maisteriohjelmiin (2v).

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

 

Avoimen väylä, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 10, joista 7 (70%) varataan ensikertalaisille

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa väylässä hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna hakuajan päätymiseen mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä suoritettujen väyläopintojen keskiarvon mukaan parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa yliopistoissa, ne antavat valintakelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

 

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Valintakiintiö

Ensikertalaiskiintiö  7, (70%)

Maksimipistemäärä

5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

 

Avoimen väylä, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 5

Valintamenettely

Valinnassa huomioidaan soveltuvan alemman tai ylemmän luonnontieteen tai tekniikan korkeakoulu- tai insinööritutkinnon suorittaneet. Näitä ovat luonnontieteen kandidaatti, tekniikan kandidaatti, filosofian maisteri, diplomi-insinööri, insinööri ja insinööri (AMK, 240 op). Insinööritutkinto rinnastetaan ammattikorkeakoulututkintoon hakuprosessissa. Myös kevätlukukauden 2020 aikana valmistuvalla tutkinnolla voi hakea ja tulla valituksi.

Soveltuvat korkeakoulu- tai insinööritutkinnot ovat aloilta (tai näiden lähialoilta): Rakentamistekniikka, konetekniikka, ympäristötekniikka, kaivostekniikka, ympäristöteknologia ja teknillinen fysiikka.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimen väylän kautta hakijalla tulee olla suoritettuna 30 opintopisteitä tekniikan opintoja

Hakijan aiemmissa opinnoissa tulee olla riittävän laajat perustiedot matematiikassa, fysiikassa, kielissä, sekä jonkin tekniikan alan perustiedot, jotka mahdollistavat tekniikan syventävien opintojen opiskelun maisterivaiheessa. Tekniikan yliopistomatematiikan opintosuoritukset tukevat matematiikan osaamista. Mikäli hakijalla on suoritettuna useampia tutkintoja, valinta tehdään parhaiten soveltuvan tutkinnon perusteella. Tässä valintajonossa ei huomioida aiemman tutkinnon keskiarvoa.

Koska eri oppilaitoksissa saman nimikkeen alla suoritetut tutkinnot vaihtelevat sisällöltään huomattavasti, hakijan kelpoisuus ratkaistaan aina hänen esittämien opintodokumenttien perusteella.

Hakemukset pisteytetään ja asetetaan paremmuusjärjestykseen alla mainittujen kriteerien pohjalta.

Hakijan opintotausta (0-10 p.):

Arvioidaan hakijan soveltuvuutta koulutukseen aiemmin suoritetun tutkinnon sisältöjen ja opintojen laajuuden pohjalta. Opintotaustasta tulee saada vähintään 2p voidakseen tulla valituksi. Tähän taustaan huomioidaan aiemman tutkinnon lisäksi hakua varten suoritetut ylipisto-opinnot.

Hakijan suorittamat yliopisto-opinnot (8 p.):

Opintotaustan lisäksi pisteytetään suoritetut yliopisto-opinnot, jotka koostuvat

tekniikan matematiikan opinnoista (10 op),

aiempaa osaamista täydentävistä opinnoista (15 op) ja

diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluvista opinnoista (5 op).

Näistä Aiempaa osaamista täydentävät ja DI-tutkintoon kuuluvat opinnot (yht. 20 op) sijoitetaan suoritettavaan tutkintoon. Nämä tulevat vähentämään valinnaisten opintojen määrää tutkinnossa. Tekniikan matematiikan opintoja (10 op) ei voida sisällyttää tutkintoon niiden perusopintoluonteensa vuoksi.

 

Seuraavat opinnot ovat Oulun yliopiston opintojaksoja, mutta sisällöllisesti samankaltaiset muiden yliopistojen opinnot voidaan rinnastaa vastaaviksi.

Tekniikan matematiikan opintojaksot (10 op) (pakolliset):

031075P Matematiikan peruskurssi II (5 op)

031076P Differentiaaliyhtälöt (5 op)

 

Aiempaa osaamista täydentävät opinnot (valitse itsellesi osaamistasi täydentävät 15 op):

461103A Lujuusoppi I (5 op)

461011A Lujuusoppi II (5 op)

461102A Statiikka (5 op)

461107A Elementtimenetelmät I (5 op)

485101A Talonrakennuksen perusteet (5 op)

485102A Rakennesuunnittelun perusteet (5 op)

485103A Building Physics (5 op)

485105A Betoniteknologia (5 op)

485106A Betonirakenteiden suunnittelu (5 op)

485108A Teräsrakenteiden suunnittelu ja teräsrakentaminen (5 op)

485110A Puurakenteiden suunnittelu (5 op)

485301A Geotekniikan perusteet (5 op)

485302A Pohjarakentaminen (5 op)

485303A Maamekaniikka (5 op)

488102A Hydrologiset prosessit (5 op)

488144A Water distribution and wastewater networks (5 op)

485403A Tietekniikan perusteet (5 op)

 

Valitaan yksi opintojakso (5 op) DI-tutkintoon valittavan opintosuunnan mukaisesti:

Rakennesuunnittelu:

485116S Betonirakenteiden suunnittelun jatkokurssi (5 op)

485118S Teräsrakenteiden suunnittelu (5 op)

485109A Rakennesuunnittelun laskentamenetelmät (5 op)

 

Yhdyskuntatekniikka:

485304S Yhdyskuntien geotekniikka (5 op)

485308S Pohjarakenteiden suunnittelu (5 op)

485306S Geoympäristötekniikka (5 op)

485404S Tien suunnittelu ja rakentaminen (5 op)

Lisäksi aiempaa osaamista voidaan vaatia täydentämään kandidaattivaiheen opintojaksoilla, jotta saavutetaan DI-opintoihin vaadittavat valmiudet.

 

Kaikki valintapisteet lasketaan hakuajan päättymiseen mennessä toimitettujen dokumenttien perusteella.

 

 

 

pisteet

Opintotausta

Op

 

0-10

Väyläopinnot

VO

 

0/8

Suoritettuna tulee olla 30 op ohjeen mukaan

 

 

 

Muut soveltuvat yliopisto-opinnot

 

 

0-4

Lisäkurssit listalta, 1 p/kurssi

EXT

 

 

Pisteytys

 

 

 

Maksimipisteet

 

 

22

Minimipisteet

 

 

8

Laskukaava

 

 

 

pisteet=Op+VO+EXTValintapisteiden laskemisen kaava kuvana

 

 

 

 

Alin pistemäärä, jolla voi tulla valituksi

10 p

Maksimipistemäärä

22 op

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa hyväksytään kaikki hakijat, jotka ovat tasapisteissä.

Kielivaatimus:

suomi

 

Konetekniikkaa sovelletaan hyvin erilaisiin kohteisiin ja se on osa jokapäiväistä elinympäristöämme. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka tuntevat erilaisille laitteille, rakenteille ja koneille asetetut vaatimukset sekä osaavat suunnitella ja kehittää niiden toimintaa, luotettavuutta ja materiaaleja.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Konetekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä hakeminen - valintaperusteet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen. 

Avoimen väylä, Konetekniikka, Konetekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 20, joista 14 (70%) varataan ensikertalaisille

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa väylässä hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna hakuajan päätymiseen mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä suoritettujen väyläopintojen keskiarvon mukaan parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa yliopistoissa, ne antavat valintakelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

 

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Valintakiintiö

Ensikertalaiskiintiö  14 (70%)

Maksimipistemäärä

5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Oulun yliopistossa tehdään maailmanluokan tutkimusta konenäön, lääketieteen tekniikan, älykkään informaationkäsittelyn, tietoturvan sekä jokapaikan tietotekniikan alueilla. Nämä tutkimusalueet ovat vahvasti esillä myös tietotekniikan koulutuksessa. Tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka hallitsevat tietotekniikan keskeiset käsitteet, menetelmät ja teknologiat sekä osaavat soveltaa luovalla ja kriittisellä tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä.

Tietotekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia. 

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.   Alla on vain valintaperusteissa mainitut opinnot.

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Tutustu hakukohteeseen ja tarkempiin valintaperusteisiin Opintopolussa. Valintaperusteet vuodelle 2021 tullaan julkaisemaan viimeistään syksyn 2020 aikana.

 

Informaatioteknologiaa on kaikkialla ympärillämme. Tietokoneiden ja kännyköiden lisäksi ohjelmistot ohjaavat muun muassa rakennuksia, autoja, tehtaita, pölynimureita ja elokuvien animaatiohahmoja. Älyä jopa puetaan päälle. Tietojenkäsittelytieteilijöille teknologia ei ole vain sähköisiä laitteita tai monimutkaista koodia. Tavoitteena on tuoda todellista lisäarvoa ohjelmistoja käyttäville ihmisille ja tietojärjestelmiä hyödyntäville organisaatioille.

Tietojenkäsittelytieteen avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia. Pääset tietojenkäsittelytieteen avoimen yliopiston opintotarjontaan täältä.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen. 

Pääset tietojenkäsittelytieteen avoimen yliopiston opintotarjontaan täältä.

Tutustu hakukohteeseen ja tarkempiin valintaperusteisiin Opintopolussa. Valintaperusteet vuodelle 2021 tullaan julkaisemaan viimeistään syksyn 2020 aikana.

 

Biologian tutkinto-ohjelmassa opiskelija omaksuu perustiedot eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta; geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista ja niiden säätelystä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista niin elollisen kuin elottoman ympäristön kanssa.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

Tutustu hakukohteeseen ja tarkempiin valintaperusteisiin Opintopolussa. Valintaperusteet vuodelle 2021 tullaan julkaisemaan viimeistään syksyn 2020 aikana.

 

Biokemian tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, joilla on laaja tietämys biokemiasta ja sen eri osa-alueista. Biokemistit osaavat suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita sekä raportoida tulokset noudattaen tieteellisiä periaatteita. Biokemian tutkinto-ohjelmasta valmistuu sekä luonnontieteiden kandidaatteja että filosofian maistereita, jotka ovat suuntautuneet molekyylilääketieteeseen tai proteiinitieteeseen ja bioteknologiaan.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Biokemian avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia. 

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.   Alla on vain valintaperusteissa mainitut opinnot.

Tutustu hakukohteeseen ja tarkempiin valintaperusteisiin Opintopolussa.  Valintaperusteet vuodelle 2021 tullaan julkaisemaan viimeistään syksyn 2020 aikana.

 

Matematiikka on luonnon ja teknologian kieli. Teknologian kehitys puolestaan nojaa fysiikan lakeihin. Matematiikan ja fysiikan koulutuksessa oppii analyyttista ja loogista ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

Tutustu hakukohteeseen ja tarkempiin valintaperusteisiin Opintopolussa.  Valintaperusteet vuodelle 2021 tullaan julkaisemaan viimeistään syksyn 2020 aikana.

 

Kemian osaaja hahmottaa ympäröivän maailmamme alkuaine- ja molekyylitasolta. Hänellä on keinot tarkastella kemiallisen maailman syy- ja seuraussuhteita kemian lainalaisuuksien pohjalta. Kemistillä on käsissään tiedolliset ja taidolliset työkalut, joiden avulla hän pystyy löytämään ratkaisun avaimia keskeisiin globaaleihin ongelmiin, kuten puhtaan veden riittävyyteen sekä energian tuottamiseen kestävin menetelmin.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

Tutustu hakukohteeseen ja tarkempiin valintaperusteisiin Opintopolussa. Valintaperusteet vuodelle 2021 tullaan julkaisemaan viimeistään syksyn 2020 aikana.

 

Maantiede on luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala. Sen tarkastelukohteina ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

Tutustu hakukohteeseen ja tarkempiin valintaperusteisiin Opintopolussa. Valintaperusteet vuodelle 2021 tullaan julkaisemaan viimeistään syksyn 2020 aikana.

 

Opetus- ja opiskelukieli on englanti, ja opinnot koostuvat monipuolisista kieleen, kielenoppimiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvistä kursseista, jotka toteutetaan yleissivistävällä otteella työelämän tarpeita silmällä pitäen.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

valintatapa:     alan opinnot
hakukohde:     Englannin kieli


Valinnan ensimmäisessä vaiheessa täytetään 4 aloituspaikkaa niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat suorittaneet aiemmin alan opintoja. Valinnassa on varattu ensikertalaisille 2 paikkaa. 

Alan yliopisto-opintojen perusteella valittavalta hakijalta edellytetään 

 • yleistä korkeakoulukelpoisuutta ja 
 • suomalaisessa korkeakoulussa / avoimessa yliopistossa vähintään keskiarvolla 4.00 suoritettuja englannin kielen / englantilaisen filologian perusopintoja (25 op).

Suoritetuilta opinnoilta edellytetään lisäksi, että

 • perusopinnot on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.
 •  englannin kielen / englantilaisen filologian perusopinnot on suoritettu sellaisen suomalaisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisesti, jossa voi opiskella englantia pääaineena.    
 • opinnoista on yliopiston antama kokonaisuusmerkintä ja niistä voidaan laskea opintopisteillä painotettu tarkka keskiarvo.
 • opinnot eivät sisälly jo toiseen tutkintoon.
 • opinnot eivät ole hakuhetkellä yli kymmenen vuotta vanhoja. Opintokokonaisuuden vanhenemisaika lasketaan opintokokonaisuuden viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivämäärästä.

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun perusopintojen tarkan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Keskeneräisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ei myöskään huomioida valinnassa.

Jos valittavien kiintiö ylittyy tasapistetilanteessa, Opintopolku arpoo tasapistesijalla olevien järjestyksen.

Jos ehdot täyttäviä hakijoita ei ole valintakiintiön aloituspaikkojen mukaista määrää, täyttämättä jääneet paikat siirretään täytettäviksi valintakoevalinnassa. 

Alan opintojen perusteella hakeva tulee automaattisesti huomioiduksi myös todistusvalinnassa, jos hänen koulutustaustansa soveltuu siihen. Jos hakija haluaa tulla otetuksi huomioon myös valintakoevalinnassa, hänen tulee osallistua kokeeseen ilman erillistä kutsua. 

Alan opintojen valinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.
 

 

Ruotsin kielestä valmistuneilla on hyvä ruotsin kielen taito ja valmiudet toimia yrityselämässä kielten, viestinnän ja kulttuurien asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kieltenopettajina, yritysviestinnän ammattilaisina, kääntäjinä, tutkijoina tai matkailualalla.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

valintatapa:     alan opinnot
hakukohde:     Ruotsin kieli


Valinnan ensimmäisessä vaiheessa täytetään 2 aloituspaikkaa niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat suorittaneet aiemmin alan opintoja. Valinnassa on varattu ensikertalaisille 1 paikka. 

Alan yliopisto-opintojen perusteella valittavalta hakijalta edellytetään 

 • yleistä korkeakoulukelpoisuutta ja 
 • suomalaisessa korkeakoulussa / avoimessa yliopistossa vähintään keskiarvolla 3.00 suoritettuja ruotsin kielen perusopintoja (25 op).

Suoritetuilta opinnoilta edellytetään lisäksi, että

 • perusopinnot on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.
 • ruotsin kielen perusopinnot on suoritettu sellaisen suomalaisen korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisesti, jossa voi opiskella ruotsia pääaineena.    
 • opinnoista on yliopiston antama kokonaisuusmerkintä ja niistä voidaan laskea opintopisteillä painotettu tarkka keskiarvo.
 • opinnot eivät sisälly jo toiseen tutkintoon.
 • opinnot eivät ole hakuhetkellä yli kymmenen vuotta vanhoja. Opintokokonaisuuden vanhenemisaika lasketaan opintokokonaisuuden viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivämäärästä.
   

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun perusopintojen tarkan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Keskeneräisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ei myöskään huomioida valinnassa.

Jos valittavien kiintiö ylittyy tasapistetilanteessa, Opintopolku arpoo tasapistesijalla olevien järjestyksen.

Jos ehdot täyttäviä hakijoita ei ole valintakiintiön aloituspaikkojen mukaista määrää, täyttämättä jääneet paikat siirretään täytettäviksi valintakoevalinnassa. 

Alan opintojen perusteella hakeva tulee automaattisesti huomioiduksi myös todistusvalinnassa, jos hänen koulutustaustansa soveltuu siihen. Jos hakija haluaa tulla otetuksi huomioon myös valintakoevalinnassa, hänen tulee osallistua kokeeseen ilman erillistä kutsua. 

Alan opintojen valinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

 

Suomen kielessä tutustutaan suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

valintatapa:     alan opinnot
hakukohde:     Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus


Valinnan ensimmäisessä vaiheessa täytetään 4 aloituspaikkaa niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat suorittaneet aiemmin alan opintoja. Valinnassa on varattu ensikertalaisille 3 paikkaa. 

Alan yliopisto-opintojen perusteella valittavalta hakijalta edellytetään 

 • yleistä korkeakoulukelpoisuutta ja 
 • suomalaisessa korkeakoulussa / avoimessa yliopistossa vähintään keskiarvolla 4.00 suoritettuja suomen kielen tai kirjallisuuden perusopintoja (25 op).

Suoritetuilta opinnoilta edellytetään lisäksi, että

 • perusopinnot on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.    
 • opinnoista on yliopiston antama kokonaisuusmerkintä ja niistä voidaan laskea opintopisteillä painotettu tarkka keskiarvo.
 • opinnot eivät sisälly jo toiseen tutkintoon.
 • opinnot eivät ole hakuhetkellä yli kymmenen vuotta vanhoja. Opintokokonaisuuden vanhenemisaika lasketaan opintokokonaisuuden viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivämäärästä.
   

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun perusopintojen tarkan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Keskeneräisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ei myöskään huomioida valinnassa.

Jos valittavien kiintiö ylittyy tasapistetilanteessa, Opintopolku arpoo tasapistesijalla olevien järjestyksen.

Jos ehdot täyttäviä hakijoita ei ole valintakiintiön aloituspaikkojen mukaista määrää, täyttämättä jääneet paikat siirretään täytettäviksi valintakoevalinnassa. 

Alan opintojen perusteella hakeva tulee automaattisesti huomioiduksi myös todistusvalinnassa, jos hänen koulutustaustansa soveltuu siihen. Jos hakija haluaa tulla otetuksi huomioon myös valintakoevalinnassa, hänen tulee osallistua kokeeseen ilman erillistä kutsua. 

Alan opintojen valinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.
 

Saamen kieli on kielitieteellinen oppiaine, jossa kieli on sekä väline että tutkimuksen kohde. Kursseilla perehdytään mm. saamen kielen kehitykseen, kielenelvytystyöhön, kielenhuoltoon, murteisiin ja muihin saamen kieliin, puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin sekä kielen rakenteeseen, äänteisiin, sanojen ja lauseiden muodostumiseen.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

valintatapa:     alan opinnot
hakukohde:     Saamen kieli

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa täytetään 2 aloituspaikkaa niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat suorittaneet aiemmin alan opintoja.

Alan yliopisto-opintojen perusteella valittavalta hakijalta edellytetään 

 • yleistä korkeakoulukelpoisuutta ja 
 • suomalaisessa korkeakoulussa / avoimessa yliopistossa vähintään keskiarvolla 3.00 suoritettuja pohjoissaamen, inarinsaamen tai koltansaamen perusopintoja (25 op).

Suoritetuilta opinnoilta edellytetään lisäksi, että

 • perusopinnot on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.
 • opinnoista on yliopiston antama kokonaisuusmerkintä ja niistä voidaan laskea opintopisteillä painotettu tarkka keskiarvo.
 • opinnot eivät sisälly jo toiseen tutkintoon.
 • opinnot eivät ole hakuhetkellä yli kymmenen vuotta vanhoja. Opintokokonaisuuden vanhenemisaika lasketaan opintokokonaisuuden viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivämäärästä.
   

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun perusopintojen tarkan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Keskeneräisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ei myöskään huomioida valinnassa.

Jos valittavien kiintiö ylittyy tasapistetilanteessa, kaikki tasapistesijoilla olevat hyväksytään

Jos ehdot täyttäviä hakijoita ei ole valintakiintiön aloituspaikkojen mukaista määrää, täyttämättä jääneet paikat siirretään täytettäviksi valintakoevalinnassa. 

Alan opintojen perusteella hakeva tulee automaattisesti huomioiduksi myös todistusvalinnassa, jos hänen koulutustaustansa soveltuu siihen. Jos hakija haluaa tulla otetuksi huomioon myös valintakoevalinnassa, hänen tulee osallistua kokeeseen ilman erillistä kutsua. 

Alan opintojen valinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.
 

Historia-alan ammattilaisilla on vankka näkemys yhteiskunnasta ja sen kehityksestä. He pätevöityvät jo opintojensa aikana tiedon analysoinnin ja tuottamisen asiantuntijoiksi. Samalla he oppivat arvioimaan kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Historian ja tieteiden ja aatteiden historian valintaperusteet kokonaisuudessaan tullaan julkaisemaan syksyn aikana Opintopolussa.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

valintatapa:     alan opinnot
hakukohde:     Historia ja tieteiden ja aatteiden historia


Valinnan ensimmäisessä vaiheessa täytetään 6 aloituspaikkaa niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat suorittaneet aiemmin alan opintoja. Valinnassa on varattu ensikertalaisille 5 paikkaa. 

Alan yliopisto-opintojen perusteella valittavalta hakijalta edellytetään 

 • yleistä korkeakoulukelpoisuutta ja 
 • suomalaisessa korkeakoulussa/avoimessa yliopistossa vähintään keskiarvolla 3.00 suoritettuja historian perusopintoja (25 op).

Suoritetuilta opinnoilta edellytetään lisäksi, että

 • perusopinnot on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.
 • opinnoista on yliopiston antama kokonaisuusmerkintä ja niistä voidaan laskea opintopisteillä painotettu tarkka keskiarvo.
 • opinnot eivät sisälly jo toiseen tutkintoon.
 • opinnot eivät ole hakuhetkellä yli kymmenen vuotta vanhoja. Opintokokonaisuuden vanhenemisaika lasketaan opintokokonaisuuden viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivämäärästä.
   

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun perusopintojen tarkan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Keskeneräisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ei myöskään huomioida valinnassa.

Jos valittavien kiintiö ylittyy tasapistetilanteessa, Opintopolku arpoo tasapistesijalla olevien järjestyksen.

Jos ehdot täyttäviä hakijoita ei ole valintakiintiön aloituspaikkojen mukaista määrää, täyttämättä jääneet paikat siirretään täytettäviksi valintakoevalinnassa. 

Alan opintojen perusteella hakeva tulee automaattisesti huomioiduksi myös todistusvalinnassa, jos hänen koulutustaustansa soveltuu siihen. Jos hakija haluaa tulla otetuksi huomioon myös valintakoevalinnassa, hänen tulee osallistua kokeeseen ilman erillistä kutsua. 

Alan opintojen valinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

 

Informaatiotutkimus on viestintätiede. Se on ihmistiede, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisten ja tiedon vuorovaikutuksesta arkielämän ja työn ympäristöissä. Tässä tiedon vaikuttavuus sekä informaatio-, media- ja monilukutaidot ovat tärkeitä. Opinnot valmistavat suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatyöhön. Tällaisia tehtäviä on yrityksissä, kirjastoissa, arkistoissa, museoissa, järjestöissä tai opetuksen ja hallinnon aloilla.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

valintatapa:     alan opinnot
hakukohde:     Informaatiotutkimus

Valinnan ensimmäisessä vaiheessa täytetään 3 aloituspaikkaa niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat suorittaneet aiemmin alan opintoja. Valinnassa on varattu ensikertalaisille 1 paikka. 

Alan yliopisto-opintojen perusteella valittavalta hakijalta edellytetään 

 • yleistä korkeakoulukelpoisuutta ja 
 • suomalaisessa korkeakoulussa/avoimessa yliopistossa vähintään keskiarvolla 3.00 suoritettuja informaatiotutkimuksen perusopintoja (25 op).

Suoritetuilta opinnoilta edellytetään lisäksi, että

 • perusopinnot on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.
 • opinnoista on yliopiston antama kokonaisuusmerkintä ja niistä voidaan laskea opintopisteillä painotettu tarkka keskiarvo.
 • opinnot eivät sisälly jo toiseen tutkintoon.
 • opinnot eivät ole hakuhetkellä yli kymmenen vuotta vanhoja. Opintokokonaisuuden vanhenemisaika lasketaan opintokokonaisuuden viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivämäärästä.

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun perusopintojen tarkan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Keskeneräisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ei myöskään huomioida valinnassa.

Jos valittavien kiintiö ylittyy tasapistetilanteessa, Opintopolku arpoo tasapistesijalla olevien järjestyksen.

Jos ehdot täyttäviä hakijoita ei ole valintakiintiön aloituspaikkojen mukaista määrää, täyttämättä jääneet paikat siirretään täytettäviksi valintakoevalinnassa. 

Alan opintojen perusteella hakeva tulee automaattisesti huomioiduksi myös todistusvalinnassa, jos hänen koulutustaustansa soveltuu siihen. Jos hakija haluaa tulla otetuksi huomioon myös valintakoevalinnassa, hänen tulee osallistua kokeeseen ilman erillistä kutsua. 

Alan opintojen valinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.
 

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisissä perusopinnoissa opiskelija saa yleiskatsauksen kummastakin oppiaineesta. Oppiaineissa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Opinnoissa perehdytään esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan sekä kulttuurien syntyyn.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

valintatapa:     alan opinnot
hakukohde:     Kulttuuriantropologia ja arkeologia


Valinnan ensimmäisessä vaiheessa täytetään 4 aloituspaikkaa niiden hakijoiden joukosta, jotka ovat suorittaneet aiemmin alan opintoja. Valinnassa on varattu ensikertalaisille 3 paikkaa. 

Alan yliopisto-opintojen perusteella valittavalta hakijalta edellytetään 

 • yleistä korkeakoulukelpoisuutta ja 
 • suomalaisessa korkeakoulussa/avoimessa yliopistossa vähintään keskiarvolla 3.00 suoritettuja kulttuuriantropologian ja/tai arkeologian perusopintoja (25 op).

Suoritetuilta opinnoilta edellytetään lisäksi, että

 • perusopinnot on suoritettu hakuajan päättymiseen mennessä.
 • opinnoista on yliopiston antama kokonaisuusmerkintä ja niistä voidaan laskea opintopisteillä painotettu tarkka keskiarvo.
 • opinnot eivät sisälly jo toiseen tutkintoon.
 • opinnot eivät ole hakuhetkellä yli kymmenen vuotta vanhoja. Opintokokonaisuuden vanhenemisaika lasketaan opintokokonaisuuden viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivämäärästä.
   

Hakijat laitetaan paremmuusjärjestykseen opintopisteillä painotetun perusopintojen tarkan keskiarvon perusteella. Perusopintojen lisäksi mahdollisesti suoritetut muut opinnot eivät vaikuta valintaan. Keskeneräisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia ei myöskään huomioida valinnassa.

Jos valittavien kiintiö ylittyy tasapistetilanteessa, Opintopolku arpoo tasapistesijalla olevien järjestyksen.

Jos ehdot täyttäviä hakijoita ei ole valintakiintiön aloituspaikkojen mukaista määrää, täyttämättä jääneet paikat siirretään täytettäviksi valintakoevalinnassa. 

Alan opintojen perusteella hakeva tulee automaattisesti huomioiduksi myös todistusvalinnassa, jos hänen koulutustaustansa soveltuu siihen. Jos hakija haluaa tulla otetuksi huomioon myös valintakoevalinnassa, hänen tulee osallistua kokeeseen ilman erillistä kutsua. 

Alan opintojen valinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.
 

 

Logopedian koulutuksessa opiskelijat kouluttautuvat monialaisiksi osaajiksi. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitifeteisyydellä.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

Tutustu hakukohteeseen ja tarkempiin valintaperusteisiin Opintopolussa. Valintaperusteet vuodelle 2021 tullaan julkaisemaan viimeistään syksyn 2020 aikana.

 

Kasvatustieteiden koulutuksessa kandidaatin tutkinto on laaja-alainen kasvatusalan tutkimukseen, teoriasuuntauksiin ja työtehtäviin orientoiva perustutkinto, jonka sisällössä painottuvat opetuksen, oppimisen, koulutuksen, kasvatuksen ja sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet koulutusorganisaatioiden toimintaan. Koulutuksessa perehdytään kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnitteluun, konsultaation perusteisiin sekä työtehtäviin kasvatus- ja opetusalan organisaatioissa.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet ja pääsykokeet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

Tutustu hakukohteeseen ja tarkempiin valintaperusteisiin Opintopolussa. Valintaperusteet vuodelle 2021 tullaan julkaisemaan viimeistään syksyn 2020 aikana.

 

 

Hakukohteet yhteishaussa 2021

Avoimen yliopiston väylän nykyiset hakukohteet ovat voimassa myös keväällä 2021, niiden lisäksi suunnitelmissa on vielä lisää uusia väyliä mm. maisterivaiheeseen. Opintopolusta löydät syyskuussa 2020 viralliset valintaperusteet vuoden 2021 avoimen väylien osalta. Osa valintaperusteista julkaistaan myös täällä avoimen yliopiston verkkosivuilla jo aikaisemminkin. Seuraa sivujen päivitystä.

Mistä tukea ja neuvontaa?

Avoimen väylän kautta hakemiseen liittyen saat neuvontaa yliopiston hakijapalveluista hakijapalvelut(at)oulu.fi. Avoimen yliopiston opintoihin liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen avoin.yliopisto(at)oulu.fi. Tutustu myös opiskelun ohjeisiin.