Kalanjalostuksen vesien ravinteet kiertoon

KALAVERRAKKI

KALAVERRAKKI-hankkeessa etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja kalanjalostuksen vesien käsittelyyn ja lisäarvon tuottamiseen.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin rahoittaja

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Laitakarin Kala Oy
Hätälä Oy
Owatec Group Oy
Iin Vesiliikelaitos

Projektin koordinaattori

Fish Group Finland Oy

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Kalanjalostuksessa ravinteita menee hukkaan veden ja kalanperkuun sivutuotteiden mukana. Nämä arvokkaat sivumateriaalit olisivat paremmin hyödynnettävissä prosessia kehittämällä ja tuotteistuksella. Lisäksi ravinteita menee perkuuprosessin vesien mukana hukkaan samalla hankaloittaen vesienpuhdistusprosessia; tämä kuormittaa jätevedenpuhdistamoja ja vesistöjä. KALAVERRAKKI-hankkeessa kalan perkuuprosessia kehitetään vähemmän vettä kuluttavaksi ja tehostetaan perkuuprosessia. Perkuuprosessin vesistä poistetaan öljyä ja rasvaa ja lisäksi tutkitaan mahdollisuutta ottaa ravinteet talteen perkaamon vesistä imeyttämällä ne biohiileen, jota testataan lannoitekäytössä.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Laitakarin Kala Oy, Hätälä Oy, Owatec Group Oy, Iin Vesiliikelaitos, Matti Isohätälä, Carbons Finland Oy, Carbofex Oy ja Tmi Rami Salminen.

Hankkeen toiminta on jaettu neljään työpakettiin:

  1. Perkuuprosessin kehittäminen (Fish Group Finland Oy)
  2. Vesien puhdistus (OY/Kemiallinen prosessitekniikka)
  3. Ravinteiden kierrätys ja liiketoimintamahdollisuudet (Iin Micropolis Oy)
  4. Hallinto ja viestintä (Fish Group Finland Oy ja Iin Micropolis Oy)

Rahoitus

Hanke on rahoitettu Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta (2020–2022). Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen muita rahoittajia ovat Laitakarin Kala Oy, Hätälä Oy, Owatec Group Oy ja Iin Vesiliikelaitos.

koordinaattori