Kasvua kierroista uuden sukupolven vihreillä teknologioilla

KASKI

Hankkeessa kehitetään CircLab-demonstraatioympäristöä sekä luodaan uusi materiaalien kiertotalouskeskittymä Iin Sääskenharjuun. Hankkeessa selvitetään mm. leväbiomassojen ja kalanjalostuksen sivutuotteiden liiketoimintamahdollisuuksia.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Projektin rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Projektin koordinaattori

Iin Micropolis Oy

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia etenkin kalanjalostusteollisuudessa. Hankkeessa kartoitetaan Pohjois-Suomen potentiaaliset materiaalivirrat ja toteutetaan materiaalivirtaoptimointia materiaalien kierrätettävyyden lisäämiseksi. Hankkeessa tuotetaan myös alkutuotannon sivuvirtojen kiertotalous ja logistiikkaketjun paikkatietomalli. Saavutettavuusanalytiikalla voidaan mitata eri logistiikkaratkaisujen toimivuutta sivuvirtojen kuljettamisessa käsittely- ja kierrätysprosesseihin. Sääskenharjun aluetta kehitetään kiertotalousperiaatteiden mukaisesti siten, että infran rakentamisessa käytetään mahdollisimman vähän neitseellisiä materiaaleja. Iin CircLab-demonstraatioympäristössä toteutetaan kalankäsittelylaitoksen vesien puhdistamista mikrolevien avulla ja tuotetun leväbiomassan ominaisuuksia ja jatkohyödyntämiskohteita selvitetään. Lisäksi hankkeessa selvitetään kalojen suomujen käyttöä raaka-aineena kitiinin ja kitosaanin tuotannossa.

Partnerit

Iin Micropolis Oy (koordinaattori)

Oulun yliopisto, Kemiallinen prosessitekniikka

Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Alueellinen erinomaisuus

Iilaakso Oy

Rahoitus

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Yrityskumppaneina ovat Laitakarin Kala Oy, Hätälä Oy, Solved Oy, Kiertokaari Oy, Kekkilä Oy, BioSO4, Voimalohi Oy, OAK Oy, Feasib Oy sekä Iin vesiliikelaitos ja Pudasjärven vesiliikelaitos.