Ohjaajalle

Oulun yliopiston tutkijakoulun tavoitteena on tarjota kaikille väitöskirjatutkijoille laadukasta ohjausta, jossa tärkeässä asemassa on ohjaajan asiantuntemus alalta ja sitoutuminen väitöskirjatutkijan ohjaukseen.

Ohjaajana toimiminen

Ohjaajan ja väitöskirjatutkijan tulee ohjauksen alkuvaiheessa tutustua ohjaajan ja väitöskirjatutkijan vastuisiin, sopia yhdessä ohjausjärjestelyistä ja väitöstutkimusprosessin etenemisestä. Ohjaajan tulee myös tutustua tohtoritutkinnon opintoihin ja väitöskirjavaatimuksiin. Opinnot -sivulta löytyvät ohjeet mm. siitä, miten ohjaaja voi antaa opintopisteet tieteenalakohtaisista suorituksista.

Uudet ohjattavat

Opiskeluoikeuden hakemisen edellytyksenä on, että hakijalla on vähintään dosentintasoinen ohjaaja Oulun yliopistosta. Siten henkilökuntaan kuuluva tutkijat voivat saada pyyntöjä suostumisesta väitöskirjan ohjaajaksi potentiaalisilta hakijoilta.

Tutustu ohjaajan muistilistaan ja katso vinkit hakijan kanssa keskusteltavista asioista! Tutustu myös Hakijalle-sivuihin.

Opintosuorituksien hyväksyntä

Tieteenalakohtaiset opinnot voivat olla jatko-opinto- tai syventävän tason kursseja tai muita, ohjaajan kanssa sovittuja opintosuorituksia.

Ohjaaja antaa suoritusmerkinnät tieteenalakohtaisista opinnoista väitöskirjatutkijoille. Suoritukset kirjataan henkilökohtaisina opintojaksoina Peppiin. Alla ohjeet Peppi-kirjauksien tekemiseen.

Lisäksi ohjaaja ilmoittaa tutkijakouluun sähköpostitse (uniogs(at)oulu.fi), kun tutkimussuunnitelmaseminaari on pidetty.

Ohjauksen tueksi

Oheiseen valikkoon on kerätty tietoja ja ohjeita väitöskirjan ohjauksen tueksi. Osa tiedoista löytyy yliopiston intranet Patiosta, mihin pääsee kirjautumaan yliopiston käyttäjätunnuksella.