Tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmat ja pääaineet

Tietoa tohtorikoulutuksen tavoitteista ja tutkinto-ohjelmista ja tutkinnoista.

Tohtorikoulutuksen tavoitteet

Väitöskirjatutkija

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
  • hankkii valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa
  • perehtyy hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen
  • saavuttaa riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä

Tutkinto-ohjelma ja tohtoriohjelma

Hakija hyväksytään suorittamaan tohtorin tutkintoa yhteen Oulun yliopiston tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmista, jotka on listattu alla. Tutkinto-ohjelma määrittää väitöskirjatutkijan suorittamien sisällön ja laajuuden. Opinto-oikeuden myöntämisen yhteydessä uusi väitöskirjatutkija liitetään myös yhteen neljästä tohtoriohjelmasta. Tohtoriohjelmat tukevat mm. tieteenalakohtaisten kurssien järjestämistä. Väitöskirjatutkija ja hänen ohjaajansa tekevät käytännön tutkimustyötä tiedekunnissa toimivissa tutkimusyksiköissä.

Ihmistieteet

Ihmistieteiden alalla toimivat seuraavat tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmat:

Tekniikka ja luonnontieteet

Tekniikan ja luonnontieteiden alalla toimivat seuraavat tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmat:

Terveys- ja biotieteet

Terveys- ja biotieteiden alalla toimivat seuraavat tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmat:

Tieto- ja sähkötekniikka

Tieto- ja sähkötekniikan alalla toimivat seuraavat tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmat: