Digitalisaation vaikutus terveyteen (DigiImpact)

Tutkimusryhmä tutkii ja arvioi digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia kriittisesti sairaan potilaan hoitopolulla. Tutkimusryhmän painopistealueena ovat digitalisaatio ja vaikuttavuusperustainen terveydenhuolto.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimusryhmä kehittää ja arvioi digitaalisten ratkaisujen vaikutuksia kriittisesti sairaan potilaan hoitopolulla.

Tavoitteenamme on parantaa hoitotuloksia edistämällä digitalisaatiota vaikuttavuusperustaisesti ja asiakaslähtöisesti.

Tutkimusryhmässä hyödynnetään in vitro- ja in vivo-menetelmiä, interventiotutkimusta, systemaattista katsausta (meta-analyysiä ja -aggregaatiota), sisällönanalyysiä, psykometrisesti testattuja mittareita (VBQ, VBOS), fysiologisia mittauksia ja koneoppimista.

Tutkimusryhmän fokusalueet

Ryhmän jäsenet