Luonnontieteellinen tiedekunta

Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta on laadukas, kansainvälinen ja monitieteinen tiedeyhteisö. Se on vahvaan matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen perustuva oppimisympäristö, jossa koulutetaan maistereita ja tohtoreita kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja opetustehtäviin. Luonnontieteellinen tiedekunta on kansainvälinen vaikuttaja alan perustutkimuksessa ja luo tieteellisiä perusedellytyksiä luonnontieteiden sovellutuksille muissa tieteissä ja elinkeinoelämässä.

 

Seuraa meitä Twitterissä https://twitter.com/FSci_UniOulu

Männyn silmusta ratkaisu parantumattomiin sairauksiin

Tutkimus

Luonnontieteellinen tiedekunta ylläpitää ja kehittää kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta Oulussa ja tuottaa vuosittain suuren määrän uutta tutkimustietoa. Tällä tavoin pystymme palvelemaan Suomen ja erityisesti Pohjois-Suomen kehittymistä.

Ilmastonmuutoksen saloja selvittämässä

Miten varmistamme, että myös seuraavat sukupolvet saavat elää maapallolla?

Opiskelemaan luonnontieteitä

Luonnontieteiden opiskelu on monipuolista sekä työtavoiltaan että sisällöltään ja antaa valmiudet useisiin työtehtäviin. Luonnontieteilijän työkenttä on laaja; toisissa työtehtävissä vaaditaan juuri oman alan osaamista, toisissa taas yliopisto-opiskelun kehittämiä yleisiä valmiuksia. Luonnontieteen opinnoissa pääset tutustumaan useisiin yliopiston oppiaineisiin ja mukaan tiedekunnan tutkimustoimintaan.