Tentit

Oulun yliopistossa on käytössä kolmenlaisia tenttikäytäntöjä: opintojakson aikana toteutettava tentti, yleinen tentti sekä sähköinen tentti. Opintosuoritusten arviointimenettelystä, arvosteluperusteista ja tulosten julkistamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä.