Tukea opiskeluun

Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoille opiskelun tueksi monenlaisia palveluja. Neuvontaa ja ohjausta tarjotaan opiskelijoille opintopolun eri vaiheissa, kuten opintojen suunnittelussa ja ajanhallinnassa, opintojen etenemiseen sekä harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä, opinnäytetyön tekemisessä ja työelämään siirtymisessä.

Oman koulutusalan kysymyksissä ohjausta antavat omassa tutkinto-ohjelmassa ensisijaisesti omaopettajat ja koulutuksen lähipalvelutiimissä kyseisen tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija sekä yksittäisen kurssin kohdalla kurssin opettaja. Yleisessä opiskeluun, opintoneuvontaan ja tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa ole yhteydessä tiedekunnan koulutuksen lähipalvelutiimiin. Sinun on mahdollista hakeutua myös erityisohjaukseen uraohjaajalle tai opintopsykologille. Käytössäsi on kirjaston painetut ja elektroniset kokoelmat sekä tiedonhaku- ja lainauspalvelut. Opiskelijoille on tarjolla myös kattavat tietotekniikkapalvelut sekä monipuolisia opiskelutiloja erilaisiin opiskelutarpeisiin.