Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
 

 • Opit suunnittelemaan elektroniikka- ja tietoliikenneratkaisuja, jotka vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla maailmassa

 • Diplomi-insinöörinä työllistyt asiantuntijaksi tuotekehitys- ja tutkimusorganisaatioihin ja ratkaiset globaaleja haasteita

 • Käytössäsi ovat kansainvälisen oppimis- ja tutkimusyhteisön laajat yhteistyöverkostot

Lue lisää ja hae

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka ovat aidosti kansainvälisiä teollisuuden aloja. Oulun seudun  ict-alan yritykset ovat globaalisti merkittäviä ja niiden verkostot kattavat koko maailman. Jo opintojen aikana pääsee  tutustumaan kansainvälisiin opiskelijoihin ja halutessaan opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon lähes mihin maailmankolkkaan tahansa.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri kehittää kestäviä ja vastuullisia teknologiaratkaisuja, esimerkiksi vuorovaikutteisia laitteita, painettavaa älyä, langattomia ohjaus- ja mittausjärjestelmiä tai tehokkaampia tietoliikenneverkkoja.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kandidaattiopinnoissa pääpaino on matematiikan, fysiikan ja signaalinkäsittelyn ohella ammattiaineissa kuten elektroniikkasuunnittelu, mittaustekniikka, teknillinen fysiikka, tietoliikennetekniikka, tietokonetekniikka ja ohjelmointi. Opinnot on ryhmitelty siten, että opiskelijan ammattiosaaminen karttuu heti ensimmäisestä opintovuodesta lähtien.

Diplomi-insinöörin tutkinnon suuntautumisvaihtoehtoja ovat:

 • Elektroniikan materiaalit ja komponentit
 • Elektroniikan suunnittelu
 • Fotoniikka ja mittaustekniikka
 • Radiotekniikka
 • Tietoliikennetekniikka

Koulutuksen pääpaino on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotekehityksessä, tutkimuksessa ja tuotannossa. Diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamalla saa syvälliset tiedot valitsemaltaan alueelta ja oppii soveltamaan niitä suuntautumisvaihtoehdon mukaiseen tuotekehitykseen, tuotantoon ja johtamiseen.

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan diplomi-insinöörien tarve on globaalisti kasvava. Opiskelijat suorittavat kesäisin työharjoittelujaksoja alan teollisuudessa jopa heti ensimmäisen opiskeluvuotensa jälkeen. Varhainen harjoittelu takaa valmistumisen jälkeisen työpaikan hyvällä palkalla.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • Development Manager
 • R&D-insinööri
 • RF-insinööri
 • Senior Design Engineer
 • Test Engineer
 • toimitusjohtaja
 • tutkija

Suositeltavia lukioaineita ovat:

 • matematiikka
 • fysiikka
 • englanti