Tutkimusaineistot

Oulun yliopistossa edistetään määrätietoisesti tutkimusaineistojen hyvää hallintaa. Yliopiston vastuullisen tutkimuksen ohjelma linjaa digitaalisten tutkimusaineistojen keräämisen, säilyttämisen, käytön ja hallinnan yliopistotasoiset periaatteet. 

Vastuullinen tutkimusaineistojen hallinta on korkealaatuisen tutkimuksen edellytys ja strateginen tavoite Oulun yliopistossa. Yliopisto tukee tutkimusaineistojen ja niiden kuvailutietojen avointa saatavuutta edistääkseen tieteen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Vuonna 2019 seitsemän uutta osa-aikaista data-asiantuntijaa tarjoavat tutkijoille tieteenalakohtaista lisätukea aineistonhallintaan. Oulun yliopistossa seurataan aktiivisesti aineistojen kuvailutietojen julkaisemista sekä laadittujen aineistonhallintasuunnitelmien laatua ja määriä.

Tutkijoille tarkoitetut ohjeistukset löytyvät yliopiston kirjaston ylläpitämiltä Research Data Guide -sivuilta. Tutkimusaineistoihin liittyvissä kysymyksissä tukea saa tutkijoiden sekä tukipalveluyksiköiden yhteisen researchdata [at] oulu.fi-palveluosoitteen kautta.

 

Oulun yliopiston suositus pysyvistä tunnisteista (PID) tutkimusaineistoille 

Pysyvä tunniste on tutkimustuotoksen ainutkertainen ja pysyvä tunnus, joka toimii linkkinä tutkimustuotokseen, kuten esimerkiksi tutkimusaineiston kuvailusivuun. Pysyvän tunnisteen käyttäminen on tärkeää, sillä tunniste mahdollistaa viittaamisen tutkimusaineistoon tutkimusjulkaisussa. Lisäksi pysyvä tunniste edistävää tutkimusaineistojen näkyvyyttä ja avointa tiedettä. 

  1. Oulun yliopisto suosittaa DOI- tai URN–tunnisteen hankkimista tutkimusaineistoille. 
  1. Yliopisto ei tuota itse pysyviä tunnisteita tutkimusaineistoille. Pysyvän tunnisteen saamiseksi suositetaan tutkimusaineistojen metatietojen julkaisemista kansallisessa Qvain-palvelussa ja/tai tieteenalakohtaisessa palvelussa.  
  1. Tutkimusaineistolla voi olla useampia pysyviä tunnisteita, mutta julkaisuissa tulee viitata aineiston kuvailusivuun, joka ohjaa edelleen varsinaiseen tutkimusaineistoon. 
  1. Pysyvä tunniste ja kuvailusivu tulee säilyttää, vaikka tutkimusaineisto ei olisi enää käytettävissä. 

Lisätietoja