Eveliina Puutio

KM

Tohtorikoulutettava

Biografia

Väitöstutkimuksessani selvitän taidelähtöisten menetelmien avulla alakouluikäisten tyttöjen tapoja kiinnittyä lapsuuden sukupuolistuneisiin suhdekulttuureihin sekä irrottautua niistä. Hyödynnän tutkimuksessa uusmaterialistisia ja posthumanistisia teorioita, jotka pyrkivät ylittämään yksilökeskeisen logiikan lasten valtasuhteiden ja muutosprosessien ymmärtämisessä. Tutkimuksen avulla pyrin lisäämään tietoisuutta tyttöjen keskuudessa vallitsevista valtasuhteista sekä auttamaan lasten kanssa toimivia tahoja käsittelemään sukupuoleen ja sen toteuttamiseen liittyvää moninaisuutta lasten vertaiskulttuureissa.

Tutkimusaiheet

  • Uusmaterialistinen lapsitutkimus
  • Feministinen teoria
  • Lasten vertaiskulttuurit
  • Sukupuoli ja valta kasvatuksessa
  • Tyttötutkimus
  • Taidelähtöiset tutkimusmenetelmät

Tutkimusryhmät

  • Sukupuolentutkimuksen tutkimusryhmä

Projektit

Mapping, Making & Mattering: Arts and Research-Activism for Addressing Sexual Harassment in Pre-Teen Peer Cultures

The Academy of Finland funded gender studies research project Mapping, making & mattering: Arts and research-activism for addressing sexual