Johanna Leinonen

Dosentti, PhD

Akatemiatutkija
Siirtolaisuuden ja pakkomuuttojen historia, monikulttuurisuus, ylirajaisuus

Biografia

Johanna Leinonen toimii akatemiatutkijana Oulun yliopiston Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikössä. Hän väitteli historiasta Minnesotan yliopistossa USA:ssa 2011, ja on monikulttuurisuuden tutkimuksen dosentti Turun yliopistossa (2016). Leinonen on tutkinut laajasti maasta- ja maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä erityisesti ylirajaisten perheiden näkökulmasta. Lisäksi hän on tutkinut sukupuolen ja liikkuvuuden risteymiä ja rodullistamiseen liittyviä kysymyksiä. Hänen tämänhetkinen tutkimuksensa keskittyy pakolaisuuden ja pakkomuuttojen historiaan ja nykyisyyteen sekä pakkomuuttojen vaikutuksiin perheissä. Akatemiatutkijahankkeessa Refugee Journeys: Narratives of Forced Mobilities (Suomen Akatemia, 2018–2023) Leinonen tarkastelee evakko- ja pakolaismatkamuistoja eri aikakausina. Lisäksi hän johtaa akatemiahanketta Postmemory of Family Separation: An Intergenerational Perspective (2019–2023) ja pohjoismaista verkostoitumishanketta Histories of Refugeedom in the Nordic Countries (NOS-HS, 2020–2022). 

Tutkimusaiheet

 • Siirtolaisuushistoria
 • Maahanmuutto, maastamuutto
 • Pakolaisuus ja pakkomuutto
 • Ylirajaiset perheet ja avioliitot
 • Sukupuoli ja liikkuvuus
 • Rodullistaminen

Tutkimushankkeet (PI)

Refugee Journeys: Narratives of Forced Mobilities (Academy of Finland, 2018-2023)

Postmemory of Family Separation: An Intergenerational Perspective (Academy of Finland, 2019-2023)

Histories of Refugeedom in the Nordic Countries (NOS-HS, The Joint Committee for Nordic Research Councils in the Humanities and Social Sciences, 2020-2022). 

 

 

Valikoidut julkaisut

 • Leinonen, Johanna (2020, tulossa). Gendering Transnationalism: Migration and Mobility in Longue Durée. Nicola Piper & Claudia Mora (eds.), The Palgrave Handbook of Gender and Migration: Global Perspectives. London: Palgrave Macmillan.
 • Leinonen, Johanna & Saara Pellander (2020, tulossa). Ylirajaiset parisuhteet 1980- ja 1990-luvun mediassa: Valkoisen suomalaisuuden rodullistetut rajat. Suvi Keskinen, Faith Mkwesha & Minna Seikkula (toim.), Rasismi, valta ja vastarinta. Rodullistaminen, valkoisuus ja koloniaalisuus Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Leinonen, Johanna & Saara Pellander (2020). Temporality and Everyday (In)security in the Lives of Separated Refugee Families. Johanna Hiitola, Kati Turtiainen, Sabine Gruber & Marja Tiilikainen (eds.), Family Life in Transition: Borders, Transnational Mobility, and Welfare Society in Nordic Countries. London & New York: Routledge, 118–128. 
 • Leinonen, Johanna (2019). Muuttoliikebibliografia. Migration Bibliography. Migrationsbibliografi. Turku: Siirtolaisuusinstituutti.
 • Leinonen, Johanna & Auvo Kostiainen (eds.) (2019). Transnational Finnish Mobilities: Proceedings of FinnForum XI. Research 3. Turku: Migration Institute of Finland. 
 • Pyrhönen, Niko, Johanna Leinonen & Tuomas Martikainen (2017). Nordic Migration and Integration Research: Overview and Future Prospects. Oslo: NordForsk.
 • Leinonen, Johanna (2017). Hierarchies of Desirability: Racialized Cartographies in Media Discourses on Relationships between Finns and Foreigners (1982–1992). Scandinavian Studies, 89 (2), 217–239.
 • Pellander, Saara & Johanna Leinonen (2016). ”Aidon” avioliiton ehdot: suomalaisten ulkomaalaiset puolisot oleskelulupaa hakemassa. Outi Fingerroos, Anna-Maria Tapaninen & Marja Tiilikainen (toim.), Perheenyhdistäminen: kuka saa perheen Suomeen, kuka ei ja miksi? Tampere: Vastapaino, 111–136.
 • Leinonen, Johanna & Saara Pellander (2014). Court Decisions over Marriage Migration in Finland: A Problem with Transnational Family Ties. Journal of Ethnic and Migration Studies, 40 (9), 1488–1506.
 • Leinonen, Johanna (2013). ”Siellä välillä leijailen tuolla” – Transnationaalin muotoja suomalais-amerikkalaisissa avioliitoissa. Outi Tuomi-Nikula, Riina Haanpää & Aura Kivilaakso (toim.), Mitä on kulttuuriperintö? Helsinki: SKS, 81–105.
 • Leinonen, Johanna (2012). Invisible Immigrants, Visible Expats? Americans in Finnish Discourses on Immigration and Internationalization. Nordic Journal of Migration Research, 2 (3), 213–223.
 • Leinonen, Johanna (2012). “Money Is Not Everything and That’s the Bottom Line”: Family Ties in Transatlantic Elite Migrations. Social Science History Journal, 36 (2), 243–268.
 • Donato, Katharine M., J. Trent Alexander, Donna R. Gabaccia & Johanna Leinonen (2011). Variations in the Gender Composition of Immigrant Populations: How and Why They Matter. International Migration Review, 45 (3), 495–525.
 • Kivisto, Peter & Johanna Leinonen (2011). Representing Race: Ongoing Uncertainties about Finnish-American Racial Identity. Journal of American Ethnic History, 31 (1), 11–33.
   

Tietokannat

Social media

Yhteiskunnalliset ja professionaaliset toimet

 • Tutkijajäsen, Suomen Historiallinen Seura
 • Puheenjohtaja, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura (ETMU), 2017-2018
 • Rahastonhoitaja, ETMU, 2013-2016

Projektit

Refugee Journeys: Narratives of Forced Mobilities

This project examines journeys memories in narratives of forcibly displaced persons who fled from Soviet-occupied areas in Karelia to the rest of F

Perheen erossaolon ylisukupolvinen muistaminen

Hanke tutkii pakkomuuton, pakolaisuuden ja karkotusten aiheuttamien perheen hajaantumisten ylisukupolvista muistamista ja ylisukupolvisia vaikutuks

Histories of Refugeedom in the Nordic Countries

This workshop series takes first steps towards understanding how histories of forced migrations have shaped the Nordic region.