Matemaattiset tieteet

Tutkimusta tehdään erityisesti seuraavilla aloilla: fraktaaligeometria, harmoninen analyysi, inversio-ongelmat, lukuteoria, optimointi- ja kontrolliteoria, bayesiläinen analyysi, laskennalliset ja tilastolliset menetelmät bio-, terveys- ja insinööritieteissä, sekä matematiikan opetus.

Verkkosivusto rakenteilla. Lisätietoa: https://www.oulu.fi/matematiikka/