Hyvä työ -verkosto

Hyvä työ -verkosto kokoaa yhteen Oulun yliopistossa toimivia tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään yhdessä työelämän ilmiöiden monitieteistä tutkimusta. Verkosto luo kokonaiskuvaa Oulun yliopistossa tehtävästä työelämän tutkimuksesta ja haastaa osallistujia pohtimaan omaa panostaan inhimillisen ja ekologisesti kestävän työelämän rakentamisessa.

Tutkimusryhmän kuvaus

Hyvä työ -verkosto kokoontuu kuukausittain käsittelemään työelämän tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä vapaamuotoisesti tai sovittujen alustusten pohjalta. Verkosto järjestää Oulun yliopiston tutkijakoulun tukemana väitöskirjatutkijoille suunnattuja monitieteisiä opintojaksoja, laajemmalle yleisölle suunnattuja keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä tukee monitieteisten tutkimushankkeiden suunnittelua.

Tervetuloa mukaan kaikille kiinnostuneille - myös perustutkinto-opiskelijoille – avoimiin seminaareihin (ks. aikataulu).

Yhteyshenkilöt tutkimusryhmittäin: