Tietoliikenneverkkojen tietoturvan, luottamusmekanismien ja yksityisyydensuojan tutkimusryhmä

Tietoliikenneverkkojen tietoturva, luottamusmekanismit ja yksityisyydensuoja ovat entistä tärkemmässä roolissa kun siirrytään ja 5G ja sen jälkeen tuleviin 6G järjestelmiin, koska yhteiskunnan kriittiset palvelut ovat riippuvaisia luotettavista tulevaisuuden verkkopalveluista.
Network Security, Trust and Privacy Group (NetSEC)

Tutkimusryhmän tiedot

Tutkimusryhmän kuvaus

Tietoliikenneverkkojen tietoturvan, luottamusmekanismien ja yksityisyydensuojan tutkimusryhmä

NetSEC tutkimusryhmä tutkii ja kehittää ratkaisuja 5G ja 5G järjestelmien jälkeen tulevien ja 6G järjestelmien tietoturvaan, luottamusmekanismeihin ja yksityisyydensuojaan. Nämä ovat olennaisia teknologioita tulevaisuuden yhteiskunnan kriittisten palvelujen turvaamiseksi.

Tietoja NetSEC ryhmästä

NetSEC tutkimusryhmän tutkimusaiheita

  • Turvallinen 6G: Turvallisuus, luottamus ja yksityisyys viestintäverkoissa
  • Turvallinen verkkoarkkitehtuuri, mekanismit ja tekniikat suunnittelu ja analysointi 5G-järjestelmissä ja sen ulkopuolella
  • Verkkoturvallisuus seuraavan sukupolven IoT-, reunalaskennassa ja tekoälyä parantavissa viestintäverkoissa
  • Lohkoketju-/hajautetun tilikirjan teknologiaratkaisut televiestintäverkkoihin
  • Suojaustekniikoiden soveltaminen kyberfysikaalisiin, ohjelmistomääritteisiin, virtualisoituihin ja reunavetoisiin teollisiin IoT-käyttötapauksiin

Tuloksia

Projektit