Kirjaston organisaatio, tavoitteet ja tehtävät

Oulun yliopiston kirjaston tehtävänä on palvelujensa avulla edistää opintojen sujuvuutta sekä tutkimusta ja julkaisutoimintaa Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa. Kaikille avoin tiedekirjasto palvelee myös muita tiedontarvitsijoita. Kirjasto toimii neljässä toimipaikassa neljällä eri kampuksella.
Tiedekirjasto Pegasuksen 2. kerros

Kirjaston perustehtävät ja tavoitteet

Oulun yliopiston kirjasto on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yhdessä tiedeyhteisön kanssa yliopiston ja ammattikorkeakoulun tavoitteiden saavuttamiseksi; tiedeyhteisön muodostavat Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat.

Kirjaston tehtävänä on palvelujensa avulla edistää opintojen sujuvuutta sekä tutkimusta ja julkaisutoimintaa Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa. Kirjaston palvelut suunnitellaan yhdessä tiedeyhteisön kanssa. Tiedeyhteisössä on erilaisia asiakasryhmiä, joiden palvelutarpeet voivat olla erilaisia. Kirjaston palvelut muotoillaan asiakasryhmien palvelutarpeiden mukaisiksi.

Kirjasto palvelee myös muita tiedontarvitsijoita erityisesti Pohjois-Suomessa.