Kirjaston organisaatio, tavoitteet ja tehtävät

Oulun yliopiston kirjaston organisaatio muodostuu neljästä palvelukokonaisuudesta: Lainaus- ja neuvontapalvelut, Tietopalvelut, Tietoaineistopalvelut ja Julkaisupalvelut. Kirjastoa johtaa kirjaston johtaja. Kirjaston johtaja, varajohtaja ja palveluiden esimiehet eli palvelupäälliköt muodostavat kirjaston johtoryhmän.
Tiedekirjasto Pegasuksen 2. kerros

Kirjaston perustehtävät

Oulun yliopiston kirjasto on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii yhdessä tiedeyhteisön kanssa yliopiston ja ammattikorkeakoulun tavoitteiden saavuttamiseksi; tiedeyhteisön muodostavat Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat.

Kirjaston tehtävänä on palvelujensa avulla edistää opintojen sujuvuutta sekä tutkimusta ja julkaisutoimintaa Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa.

Kirjaston palvelut suunnitellaan yhdessä tiedeyhteisön kanssa. Tiedeyhteisössä on erilaisia asiakasryhmiä, joiden palvelutarpeet voivat olla erilaisia. Kirjaston palvelut muotoillaan asiakasryhmien palvelutarpeiden mukaisiksi.

Kirjasto palvelee myös muita tiedontarvitsijoita erityisesti Pohjois-Suomessa.

Kirjaston organisaatiokaavio

Oulun yliopiston kirjastolla on neljä toimipistettä: Tiedekirjasto Pegasus, Lääketieteen kirjasto, Sosiaali- ja terveysalan kirjasto ja Oulaisten oppimiskeskus. Henkilökunta jakaantuu neljään palveluyksikköön: 

  • Lainauspalvelut
  • Tietopalvelut
  • Tietoaineistopalvelut
  • Julkaisupalvelut

Kirjaston toimintaa johtaa johtoryhmä, joka koostuu kirjastonjohtajasta, varajohtajasta sekä osastojen palvelupäälliköistä.

Kirjaston tavoitteet

Tiedeyhteisö tuntee kirjaston palvelut ja käyttää niitä aktiivisesti tutkimuksen ja opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yliopistolla ja ammattikorkeakoululla on käytössään kansainvälisesti korkealaatuiset tietoresurssit.

Kirjaston palvelut edistävät opintojen ja tutkimuksen etenemistä, ovat helppokäyttöisiä ja helposti saavutettavissa eri kanavien kautta.

Kirjasto tukee palveluillaan yliopiston ja ammattikorkeakoulun julkaisutoimintaa ja tarjoaa palveluja tieteellisiin julkaisuihin pohjautuvaan arviointiin.