University of Oulu, 2016

Tietoa kirjastosta

Oulun yliopiston kirjasto tarjoaa Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarvitsemat kirjasto- ja tietopalvelut. Kirjasto palvelee myös muita tiedontarvitsijoita erityisesti Pohjois-Suomessa.

Kirjastoyksiköiden yhteystiedot ja aukioloajat 

Kirjaston henkilökunta

Kirjaston organisaatio, tavoitteet ja tehtävät

Oulun yliopiston kirjaston organisaatio muodostuu neljästä palvelukokonaisuudesta: Lainaus- ja neuvontapalvelut, Tietopalvelut, Tietoaineistopalvelut ja Julkaisupalvelut. Kirjastoa johtaa kirjaston johtaja. Kirjaston johtaja, varajohtaja ja palveluiden esimiehet eli palvelupäälliköt muodostavat kirjaston johtoryhmän.

Henkilötietojen käsittely

Tilastot

Toimintakertomukset

Viimeksi päivitetty: 15.1.2021