Finnish Mathematical Days 2020 / Matematiikan päivät 2020

Matematiikan päivät on Suomen matemaattisen yhdistyksen joka toinen vuosi järjestämä kokous, jonka teemana on matematiikan tutkimus ja opetus. Vuonna 2020 päivät järjestetään Oulussa tammikuun 2. ja 3. päivänä. Tapahtumapaikkana on Oulun yliopiston Linnanmaan kampus.

Finnish mathematical days is a biannual meeting of the Finnish Mathematical Society. University of Oulu will host the days in January 2.-3. 2020.