Humanistinen tiedekunta

Tervetuloa Suomen pohjoisimman tiedekunnan kotisivuille. Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat historia- ja perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen ja kielitieteet, joihin kuuluu myös logopedia. Oulun yliopiston erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus. Tätä tehtävää hoitaa humanistisessa tiedekunnassa Giellagas-instituutti