Humanistinen tiedekunta

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa on edustettuna laaja valikoima eri tieteenaloja. Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikössä ovat arkeologia ja kulttuuriantropologia, historia ja tieteiden ja aatteiden historia sekä informaatiotutkimus. Lisäksi on tiedeviestinnän maisteriopinnot. Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikön alat ovat englannin kieli, ruotsin kieli, saksan kieli ja kulttuuri, suomen kieli sekä kirjallisuus. Logopedia muodostaa oman tutkimusyksikkönsä. Erityisenä valtakunnallisena tehtävänä tiedekunnassa on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus. Tehtävää hoitaa Giellagas-instituutti. Mainittuja tieteenaloja opetetaan pääaineena. Lisäksi tarjolla on lähes parikymmentä sivuainetta, joita voi vapaasti liittää erilaisiin tutkintoihin.

 

Evakkous ja pakolaisuus ovat Suomen lähihistoriaa

Tutkimus

Humanistisessa tiedekunnassa tehdään tutkimusta kaikilla sen edustamilla tieteenaloilla. Tutkimuksen keskipisteessä on ihminen, inhimillinen toiminta ja ihmistenvälinen vuorovaikutus erilaisissa ympäristöissä ja eri aikakausina. 

Tutustu tutkijaan

Opiskelemaan humanistisia aloja

Humanistisen alan koulutus voi olla monipuolinen ja laaja-alainen, jolloin yleissivistys ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin ovat valtteja työelämässä. Koulutuksen voi rakentaa myös erikoisosaamiseen tähtääviin tehtäviin.