Humanistinen tiedekunta

Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat historia- ja perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen ja kielitieteet, joihin kuuluu myös logopedia. Oulun yliopiston erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus. Tätä tehtävää hoitaa humanistisessa tiedekunnassa Giellagas-instituutti

Evakkous ja pakolaisuus ovat Suomen lähihistoriaa

Tutkimus

Humanistisessa tiedekunnassa tehdään tutkimusta kaikilla sen edustamilla tieteenaloilla. Tutkimuksen keskipisteessä on ihminen, inhimillinen toiminta ja ihmistenvälinen vuorovaikutus erilaisissa ympäristöissä ja eri aikakausina. 

Tutustu tutkijaan

Opiskelemaan humanistisia aloja

Humanistisen alan koulutus voi olla monipuolinen ja laaja-alainen, jolloin yleissivistys ja valmiudet erilaisiin työtehtäviin ovat valtteja työelämässä. Koulutuksen voi rakentaa myös erikoisosaamiseen tähtääviin tehtäviin.