University of Oulu, 2016

Digitaaliset ihmistieteet

Digitaaliset ihmistieteet -opinnoissa perehdytään monitieteisesti keskeisiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden käsittelytaitoihin, alan eettisiin kysymyksiin, tiedonhallintajärjestelmiin ja analyysimenetelmiin sekä hankitaan valmiuksia moniammatilliseen projektityöskentelyyn. Digitaaliset ihmistieteet on humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisiä opintoja. Se on avoin kaikille Oulun yliopiston läsnäoleviksi ilmoittautuneille opiskelijoille.

Digitaalisissa ihmistieteissä opiskelija voi suorittaa yksittäisiä 5 opintopisteen kursseja tai koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Kokonaisuuden ainoa pakollinen kurssi on johdantokurssi Digitaaliset ihmistieteet. Muuten kokonaisuuden voi koota omien intressiensä mukaan. Opinnot voivat painottua esim. kielten tutkimuksen digitaalisiin menetelmiin tai digitaaliseen kulttuuriperintöön.

Digitaaliset ihmistieteet linkittyy läheisesti Oulun yliopiston tutkimuksen strategisiin fokusalueisiin Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa sekä Ihmiset muuttuvassa maailmassa.

Koko kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa siitä tutkintoon liitettävän sivuaineen 25 op. Jos opiskelija suorittaa yksittäisiä kursseja, ne voidaan liittää joko:

1) pää- tai sivuaineen valinnaisiin opintoihin; asiasta sovittava oppiaineen vastuuhenkilön kanssa, tai
2) muihin opintoihin.

Opiskelijan  on  ilmoittautumisen  yhteydessä  mainittava suorituksen  kuulumisesta  digitaalisiin ihmistieteisiin.  Sama  opintojakso  ei  voi  olla  yhteinen  jonkin muun oppiaineen kanssa, eli yhdellä suorituksella ei voi merkitä opintojaksoa kahteen aineeseen. Epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä jakson vastuuhenkilön puoleen. Tietoja opintojaksoihin liittyvästä vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta saa kunkin opinto-osion vastuuhenkilöiltä.

Perusopinnot, 25 op:

700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op
708200P Digitaaliset kulttuurit, 5 op 
708201P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä, 5 op
708202P Erikoistumisopinnot, 5 tai 10 op
708203P Digitaalisuus työelämässä, 0 tai 5 op

Katso syksyllä 2019 järjestettävät verkkokurssit!
 


700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op - VERKKOKURSSI SYKSYLLÄ 2019
-pakollinen kurssi sivuaineen suorittaville
- 700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

708200P Digitaaliset kulttuurit, 5 op  - VERKKOKURSSI SYKSYLLÄ 2019
- Kurssin korvaa esim. 682484P Communication technologies and language
- 708200P Digitaaliset kulttuurit (syksy 2019)
- Digitaalinen kulttuuriperintö –luentosarja tai verkkokurssi (lukuvuosi 2019–20)
- Digitaalinen historiantutkimus – Historiantutkimuksen päivät –konferenssi (Historia, syksy 2019)
- Kirjatentit / esseesuoritukset

708201P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä, 5 op - VERKKOKURSSI SYKSYLLÄ 2019
-
Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden kurssit:
      - 811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op  (syksyisin)
      - 811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op (keväisin)
- FIN-CLARIN verkkokurssit: mm. Korpuslingvistiikka (kevät 2019–kevät 2020)
- 708201P Automaattinen tekstintunnistus ja historiantutkimus (Historia, syksy 2019)
- 687370A Spatiaalinen arkeologia (Arkeologia, syksy 2019)
- Research Data and Humanities – RDHum 2019 –konferenssi (suomen kieli, syksy 2019)
- 695016A Uudet kielenopetussovellukset, 5 op (syksy 2019)

708202P Erikoistumisopinnot, 5 tai 10 op - VERKKOKURSSI SYKSYLLÄ 2019
- Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden kurssit:
      - 811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op  (syksyisin)
      - 811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op (keväisin)
      - 812305A Organisaatioiden informaatiojärjestelmät, 5 op  (syksyisin)
- 682484P Communication technologies and language, 5 ECTS cr (kevät 2019)
- 695016A Uudet kielenopetussovellukset, 5 op (syksy 2019)
- Esseesuoritukset

708203P Digitaalisuus työelämässä, 0 tai 5 op - VERKKOKURSSI SYKSYLLÄ 2019
-
Moniammatillinen yhteistyöprojekti tai harjoittelujakso
- Yhteistyökumppaneina esim. museot, arkistot, kirjastot, kunnat, pelifirmat, tutkimushankkeet jne.
- Opiskelijoilla mahdollisuus hankkia itse harjoittelupaikka
- Kirjallinen raportti
- Ajoitus syksy 2019–kevät 2020 opiskelijoiden omien aikataulujen mukaan

 

Katso digitaalisten ihmistieteiden kurssikuvaukset ja lisätietoa suoritustavoista WebOodista.

Lisätietoa:
Koordinaattori Tiina Äikäs tiina.aikas@oulu.fi

Digitaaliset ihmistieteet -kokonaisuuden kehittämistä varten on perustettu ohjausryhmä.

Digitaalisia ihmistieteitä tarvitsee nykyajan työelämässä. Lue pelialalla työskentelevän Anna Salomaan tarina.
 

Katso alla 14.1.2019 pidetyn infotilaisuuden diat.

Viimeksi päivitetty: 22.10.2019