University of Oulu, 2016

Digitaaliset ihmistieteet

Digitaaliset ihmistieteet -opinnoissa perehdytään monitieteisesti keskeisiin digitaalisiin aineistoihin ja niiden käsittelytaitoihin, alan eettisiin kysymyksiin, tiedonhallintajärjestelmiin ja analyysimenetelmiin sekä hankitaan valmiuksia moniammatilliseen projektityöskentelyyn. Digitaaliset ihmistieteet on humanistisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteisiä opintoja. Se on avoin kaikille Oulun yliopiston läsnäoleviksi ilmoittautuneille opiskelijoille.

Digitaalisissa ihmistieteissä opiskelija voi suorittaa yksittäisiä 5 opintopisteen kursseja tai koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Kokonaisuuden ainoa pakollinen kurssi on johdantokurssi Digitaaliset ihmistieteet. Muuten kokonaisuuden voi koota omien intressiensä mukaan. Opinnot voivat painottua esim. kielten tutkimuksen digitaalisiin menetelmiin tai digitaaliseen kulttuuriperintöön.

Digitaaliset ihmistieteet linkittyy läheisesti Oulun yliopiston tutkimuksen strategisiin fokusalueisiin Digitaaliset ratkaisut havainnoinnissa ja vuorovaikutuksessa sekä Ihmiset muuttuvassa maailmassa.

Koko kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa siitä tutkintoon liitettävän sivuaineen 25 op. Jos opiskelija suorittaa yksittäisiä kursseja, ne voidaan liittää joko:

1) pää- tai sivuaineen valinnaisiin opintoihin; asiasta sovittava oppiaineen vastuuhenkilön kanssa, tai
2) muihin opintoihin.

Opiskelijan  on  ilmoittautumisen  yhteydessä  mainittava suorituksen  kuulumisesta  digitaalisiin ihmistieteisiin.  Sama  opintojakso  ei  voi  olla  yhteinen  jonkin muun oppiaineen kanssa, eli yhdellä suorituksella ei voi merkitä opintojaksoa kahteen aineeseen. Epäselvissä tapauksissa on syytä kääntyä jakson vastuuhenkilön puoleen. Tietoja opintojaksoihin liittyvästä vaihtoehtoisesta kirjallisuudesta saa kunkin opinto-osion vastuuhenkilöiltä.

Perusopinnot, 25 op:

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op
Digitaaliset kulttuurit, 5 op 
Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä, 5 op
Erikoistumisopinnot, 5 tai 10 op
Digitaalisuus työelämässä, 0 tai 5 op

Syksyn 2019 aikana on tulossa suoritusmuodoiksi useampia verkkokursseja.


Digitaaliset ihmistieteet, 5 op
-pakollinen kurssi sivuaineen suorittaville
- 700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op

Digitaaliset kulttuurit, 5 op 
- Kurssin korvaa esim. 682484P Communication technologies and language
- Digitaalinen kulttuuriperintö –luentosarja tai verkkokurssi (lukuvuosi 2019–20)
- Digitaalinen historiantutkimus – Historiantutkimuksen päivät –konferenssi (Historia, syksy 2019)
- Kirjatentit / esseesuoritukset

Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä, 5 op
-
Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden kurssit:
      - 811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op  (syksyisin)
      - 811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op (keväisin)
- FIN-CLARIN verkkokurssit: mm. Korpuslingvistiikka (kevät 2019–kevät 2020)
- 708201P Automaattinen tekstintunnistus ja historiantutkimus (Historia, syksy 2019)
- 687370A Spatiaalinen arkeologia (Arkeologia, syksy 2019)
- Research Data and Humanities – RDHum 2019 –konferenssi (suomen kieli, syksy 2019)

Erikoistumisopinnot, 5 tai 10 op
- Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteiden kurssit:
      - 811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op  (syksyisin)
      - 811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op (keväisin)
      - 812305A Organisaatioiden informaatiojärjestelmät, 5 op  (syksyisin)
- 682484P Communication technologies and language, 5 ECTS cr (kevät 2019)
- 521154S 10th International UBI Summer School, 5 ECTS
      - kesäkoulu 10.-15.6.2019, 250 € 
- Esseesuoritukset

Digitaalisuus työelämässä, 0 tai 5 op
-
Moniammatillinen yhteistyöprojekti tai harjoittelujakso
- Yhteistyökumppaneina esim. museot, arkistot, kirjastot, kunnat, pelifirmat, tutkimushankkeet jne.
- Opiskelijoilla mahdollisuus hankkia itse harjoittelupaikka
- Kirjallinen raportti
- Ajoitus syksy 2019–kevät 2020 opiskelijoiden omien aikataulujen mukaan

 

Katso digitaalisten ihmistieteiden kurssikuvaukset ja lisätietoa suoritustavoista WebOodista.

Lisätietoa:
Yliopistonlehtori Ritva Kylli ritva.kylli@oulu.fi

Digitaaliset ihmistieteet -kokonaisuuden kehittämistä varten on perustettu ohjausryhmä.

Digitaalisia ihmistieteitä tarvitsee nykyajan työelämässä. Lue pelialalla työskentelevän Anna Salomaan tarina.
 

Katso alla 14.1.2019 pidetyn infotilaisuuden diat.

Viimeksi päivitetty: 7.8.2019