University of Oulu, 2016

Hae opiskelijaksi

Oulun yliopiston humanistinen tiedekunta tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon.

Humanistisessa tiedekunnassa on yli 30 oppiainetta, joista 13 voi olla tutkinnon pääaineena. Tiedekunnassa on näiden lisäksi noin 20 sivuainetta, joissa voi suorittaa vähintään perusopinnot, joissakin myös aineopinnot ja syventävät opinnot.


Millaista on opiskella tiedekunnassamme?

Hakeminen tiedekunnan koulutuksiin Opintopolun yhteishaussa.

 

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Tutkintoa täydentävät opinnot (Oulun yliopistosta valmistuneille opiskelijoille)

Erillisen opinto-oikeuden hakeminen

Erillinen opinto-oikeus on tarkoitettu ainoastaan hakijalle, jolla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta mihinkään yliopistoon. Hakuaika päättyy 15.8. ja 1.12. klo 15.00. Myös postitse toimitettavan hakemuksen on oltava perillä viimeistään em. aikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta ja se on tietyin poikkeuksin maksullinen. Maksu (asetus 1082/2009) on 10 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohti, esimerkiksi perusopinnot (25 op) 250 euroa, aineopinnot (35 op) 350 euroa ja yksittäiset opintojaksot niiden laajuuden mukaan.
Maksu(t) maksetaan yhdessä erässä opinto-oikeuden alettua.

Oppiaineet voivat rajoittaa opiskelijoiden määrää tai myöntää opiskeluoikeuden lähtötasokokeen perusteella (esimerkiksi informaatiotutkimus, kieliaineet ja historia). Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintoihin hakevalla tulee olla suoritettuna suomen kielen perusopinnot.

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:ssä säädetyt opettajankoulutuksen opinnot (ns. opetettavan aineen opinnot) suoritettaessa niitä erillisinä opintoina ovat kuitenkin koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä maksuttomia silloin, kun ne liittyvät yksittäisille opiskelijoille järjestettyyn koulutukseen. Opinto-oikeutta hakevalla täytyy olla suoritettuina opettajan pedagogiset opinnot, jotta opinto-oikeus voidaan myöntää maksuttomana. Opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Opintojen aloittamista ei voi lykätä.

Hakulomake ohjeineen löytyy lomake-sivulta.

Viimeksi päivitetty: 1.10.2019