University of Oulu, 2016

Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen

Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen (25 op)

Oulun yliopiston monitieteinen Ihmisen evoluutio ja käyttäytyminen -sivuaine perehdyttää ihmisen ja muiden eläinten evoluutioon ja evoluutioekologiaan, käyttäytymisen evolutiiviseen tutkimukseen, kommunikoinnin evoluutioon, kulttuurin ja biologian suhteisiin sekä evoluutioteorioiden historiaan. Kansainvälisesti ihmisen evolutiivinen tutkimus on ollut vahvassa nousussa viime vuosikymmeninä, ja sivuaine tarjoaa Suomen oloissa ainutlaatuisen mahdollisuuden omaksua uusin tieto ja ymmärrys eräistä evoluutiotutkimuksen keskeisistä tutkimusalueista.

Mikä parasta, sivuaine on avoin kaikille opiskelijoille eikä vaadi mitään valmistavia opintoja.

Alla on listaus sivuaineen opinnoista ja kurssin pitäjistä lukuvuonna 2018-19. Kurssien tarkemmat aikataulut löytyvät Weboodista; opetuksen pääpaino on kevätlukukaudella 2019:

  • 750336A Evoluutioekologia (5 ECTS) – Panu Välimäki, Ekologia, LuTK > SL 2018
  • 751366A Eläinten käyttäytyminen (5 ECTS) – Arja Kaitala, Ekologia, LuTK > KL 2019
  • 687361P Biologia ja kulttuuri (5 ECTS) – Markku Niskanen, Bioarkeologia, HuTK > KL 2019
  • 694815S Kommunikoinnin evoluutio (5 ECTS) – Matti Lehtihalmes, Logopedia, HuTK > KL 2019
  • 700168A Evoluutioajattelu antiikista uusdarwinismiin (5 ECTS) – Petteri Pietikäinen, Tieteiden ja aatteiden historia, HuTK > KL 2019

Lista sivuaineen opinnoista ja kurssin pitäjistä sekä kurssien aikataulut löytyvät WebOodista.

Humanistisessa tiedekunnassa sivuaineesta antaa kokonaismerkinnän Petteri Pietikäinen petteri.pietikainen(a)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 25.9.2019