Oulu University, 2017

Monimediainen luova kerronta

Oulun yliopistossa järjestetään vuosittain 25 opintopisteen Monimediainen luova kerronta -opintokokonaisuus, joka tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa.

Monimediainen luova kerronta (25 op) on monialainen luovan kirjoittamisen opintokokonaisuus. Siinä perehdytään sekä kerronnan eri medioille yhteisiin perusteisiin (tarinamaailma, henkilöhahmot, juoni, rytmi, rakenne) että eri medioille ominaisiin kerronnan käytäntöihin.   

Johdatusjakso tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi opintojaksossa tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Perusjakson lisäksi opiskelijalla on valittavanaan kolme erikoistumisjaksoa: Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen, Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittamien tai Proosakerronta. 

Johdantokurssi alkaa aina kevätlukukaudella. Johdantokurssille ja opintokokonaisuuteen haetaan erikseen edellisen vuoden joulukuussa.

Lisätietoa oppiaineesta löytyy Pepin opinto-oppaasta. Opiskelua koskevat ohjeet on keskitetty Opiskelijalle-sivustolle.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.1.2021