Oulu University, 2017

Monimediainen luova kerronta

Oulun yliopistossa järjestetään kevätlukukaudella 2020 alkaen 25 opintopisteen Monimediainen luova kerronta -opintokokonaisuus.

Johdatusjakso tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi opintojaksossa tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Perusjakson lisäksi opiskelijalla on valittavanaan kolme erikoistumisjaksoa: Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen, Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittamien tai Proosakerronta.

687191P Johdatus luovaan kerrontaan 10 op
687192P Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen 15 op
687193P Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittaminen 15 op
687194P Proosakerronta 15 op

Haku Monimediaisen luovan kerronnan opintokokonaisuuteen alkaa 3.12.2019

Oulun yliopistossa järjestetään kevätlukukaudella 2020 alkaen 25 opintopisteenopintokokonaisuus Monimediainen luova kerronta. Opintojakso koostuu 10 opintopisteen Johdannosta luovaan kerrontaan ja syksyllä 2020 järjestettävistä 15 opintopisteen erikoistumisjaksoista.

Johdanto luovaan kerrontaan tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi perusjaksossa tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.

Perusjakson lisäksi opiskelijalla on valittavanaan kolme erikoistumisjaksoa: Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen, Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittamien tai Proosakerronta. Kussakin erikoistumisjaksoissa perehdytään kyseisen median erityispiirteisiin kerronnan näkökulmasta sekä opetellaan käytännön harjoitusten kautta kerronnan toteuttamissa valitussa välineessä. 

Kevään johdantokurssille otetaan 21 Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijaa ja 21 opiskelijaa Avoimen yliopiston kautta.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat hakevat opintokokonaisuuteen sähköisellä lomakkeella tämän linkin kautta. Hakemukseen kirjoitetaan myös enintään 300 sanan mittainen motivaatiokirje. Haku alkaa 3.12.2019 ja päättyy 24.12.2019. Opintokokonaisuuteen hyväksymisestä ilmoitetaan 10.1.2020 mennessä sähköpostitse.

Avoimen yliopiston kautta hakevat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen osoitteessa https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/opetustarjonta.

Lisätietoa: kasimir.sandbacka(at)oulu.fi (hakemukseen liittyvät kysymykset) ja avoin.yliopisto(at)oulu.fi (avoimen ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset).

Viimeksi päivitetty: 29.11.2019