Dekaanit

Dekaanien nimeäminen

Dekaanin ja varadekaanin tulee olla henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito. Rehtori nimeää dekaanin ja koulutusdekaanin tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä tiedekuntaa kuultuaan. Dekaanien toimikausi on neljä vuotta.
 

Dekaanien tehtävät

Dekaanin tehtävänä on

 • johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta
 • vastata yliopiston strategian, henkilöstösuunnittelun ja budjetoinnin toteuttamisesta tiedekunnassa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta
 • toimia tiedekuntahallituksen puheenjohtajana ja nimittää tiedekunnan koulutustoimikunnan koulutuksen laadun ja kehittämisen tueksi.

Johtosäännön mukaan dekaani voi siirtää päätösvaltaansa kuuluvan asian muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi.

Koulutusdekaanin tehtävänä on

 • vastata tiedekunnan koulutuksesta ja sen tuloksellisuudesta sekä muista yliopiston koulutuksen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä 
 • toimia tiedekunnan varadekaanina.

Humanistisen tiedekunnan dekaanit

Dekaani
professori Paula Rossi, puh. 0294 48 3403

 • ruotsin kielen professori
 • johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua sekä tiedekunnan toimintaa 
 • vastaa tiedekunnan resursseista, taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yliopiston rehtorille.

Koulutusdekaani
yliopistonlehtori Matti Enbuske, puh. 0294 483302

 • FT, dosentti
 • vastaa tiedekunnan strategian toimeenpanosta opetuksen osalta sekä tiedekunnan opetuksen kehittämisestä ja itsearvioinnista yhdessä koulutusohjelmatoimikuntien kanssa
 • johtaa tiedekunnan koulutustoimikuntaa.

Viimeksi päivitetty: 7.1.2021