Dekaanit

Rehtori nimeää dekaanin ja koulutusdekaanin tehtäviin ilmoittautuneista henkilöistä tiedekuntaa kuultuaan.

Koulutusdekaani toimii varadekaanina. Dekaanien toimikausi on neljä (4) vuotta. Dekaanin ja varadekaanin tulee olla henkilö, jolla on tehtävien hoitamiseksi tarvittava koulutus, ammattitaito sekä johtamistaito.

Rehtori voi vapauttaa dekaanin tai koulutusdekaanin tehtävästään, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy.

Dekaanin ja koulutusdekaanin tehtävät


Dekaanin tehtävänä on:

1) johtaa tiedekunnan strategista ja operatiivista suunnittelua ja tiedekunnan toimintaa

2) vastata tiedekunnan toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudesta yliopiston rehtorille

3) vastata tiedekuntahallitukselle strategisen toimenpideohjelman toteutumisesta

4) toimia tiedekuntahallituksen puheenjohtajana

5) nimetä tiedekuntahallituksen esittelijänä toimivat henkilöt tässä kohdassa määritellyissä sekä tutkimukseen liittyvissä asioissa

6) nimittää tiedekunnan koulutustoimikunta

7) käydä tulosneuvottelut rehtorin kanssa

8) päättää tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi.

Dekaani voi siirtää tämän johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi.

Koulutusdekaanin tehtävänä on:

1) vastata tiedekunnan koulutuksesta ja sen tuloksellisuudesta

2) toimia tiedekuntahallituksen esittelijänä tiedekunnan koulutukseen liittyvissä asioissa

3) vastata muista yliopiston koulutuksen johtosäännössä määritellyistä tehtävistä.

 

Dekaani
professori Paula Rossi, puh. 0294 48 3403

Dekaani Paula Rossi on pohjoismaisen filologian professori. Hän johtaa tiedekunnan strategista suunnittelua sekä tiedekunnan toimintaa. Hän vastaa tiedekunnan resursseista, taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta yliopiston rehtorille.

 

Koulutusdekaani
professori Harri Mantila, puh. 0294 48 3471

Koulutusdekaani Harri Mantila on suomen kielen oppiaineen professori. Hän vastaa tiedekunnan strategian toimeenpanosta opetuksen osalta sekä tiedekunnan opetuksen kehittämisestä ja itsearvioinnista yhdessä koulutusohjelmatoimikuntien kanssa. Hän johtaa tiedekunnan koulutustoimikuntaa.

Viimeksi päivitetty: 30.8.2018