Oulu University, 2017

Aineenopettajan koulutus

Opettajankoulutus voi sisältyä opiskelijan suorittamaan kandidaatin- ja maisterintutkintoon. Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on 60 op, sisältyvät osin kandidaatintutkintoon, osin maisterintutkintoon. Opettajan viran saamisen ehtona on aina suoritettu maisterintutkinto, vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa ja opettajan pedagogiset opinnot.

Opettajankoulutus on mahdollinen, jos opiskelijan pääaine on suomen kieli, kirjallisuus, historia, aate- ja oppihistoria, englantilainen, germaaninen tai pohjoismainen filologia / ruotsin kieli tai saamen kieli.

Valinta opettajankoulutukseen tapahtuu toisen opiskeluvuoden aikana.

Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (30 op) suoritetaan 3. opintovuoden kevätlukukaudella. Aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa (jos sellainen on) 25 op.

Opintojen toinen osa (30 op) suoritetaan 4. opintovuoden syyslukukaudella. Perustellusta syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista vuodella.

 

Aineenopettajainfoja järjestetään vuosittain syksyllä. Tilaisuudessa kerrotaan opetettavista aineista, opettajankoulutuksen ajoituksesta ja valintaperusteista (soveltuvuuskoe, opintomenestys) ja opintojen sisällöstä ja toteutuksesta.

 

Viimeksi päivitetty: 12.1.2020