Oulu University, 2017

Aineenopettajan koulutus

Opettajankoulutus voi sisältyä opiskelijan suorittamaan kandidaatin- ja maisterintutkintoon. Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on 60 op, sisältyvät opintonsa ennen syksyä 2020 aloittaneilla osin kandidaatintutkintoon, osin maisterintutkintoon. Syksyllä 2020 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneilla pedagogiset opinnot sisältyvät kokonaan maisterintutkintoon. Opettajan viran saamisen ehtona on aina suoritettu maisterintutkinto, vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa ja opettajan pedagogiset opinnot.

Opettajankoulutus on mahdollinen, jos opiskelijan pääaine on suomen kieli, kirjallisuus, historia, tieteiden ja aatteiden historia, englannin kieli, saksan kieli ja kulttuuri, ruotsin kieli tai saamen kieli.

Valinta opettajankoulutukseen tapahtuu toisen opiskeluvuoden aikana.

Opintonsa ennen syksyä 2020 aloittaneet: Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (30 op) suoritetaan 3. opintovuoden kevätlukukaudella. Opintojen toinen osa (30 op) suoritetaan 4. opintovuoden syyslukukaudella. 

Opintonsa syksyllä 2020 ja sen jälkeen aloittaneet: Pedagogiset opinnot (60 op) suoritetaan 4. opintovuonna.

Pedagogisten opintojen  aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa (jos sellainen on) 25 op.

Perustellusta syystä (sairaus, varusmies/siviilipalvelus, raskaus) opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista vuodella.

 

Aineenopettajan koulutuksen infotilaisuus järjestetään joka syksy. Tilaisuudessa kerrotaan opetettavista aineista, opettajankoulutuksen ajoituksesta ja valintaperusteista (soveltuvuuskoe, opintomenestys) sekä opintojen sisällöstä ja toteutuksesta.

Aineenopettajainfon tallenne 30.9.2020

Viimeksi päivitetty: 7.10.2020