Dosentuurit

 

Dosentin arvon hakeminen ja dosentuurihakemuksen arvioiminen

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on

  • perusteelliset tiedot omalta alaltaan
  • julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön
  • hyvä opetustaito.

Yliopiston rekrytointiohjeiden ja nimitystoimivallan mukaisesti rehtori voi myöntää tiedekunnan dekaanin esityksestä dosentin arvon henkilölle, joka täyttää arvon yliopistolain mukaiset edellytykset ja jonka alalle on tarvetta tiedekunnassa.

Dosentin arvoa koskevia esityksiä tehtäessä on syytä ottaa huomioon yliopiston kansainvälistymisen tarpeet ja pyrkiä sitouttamaan yliopistoon myös kansainvälisiä tutkijoita ja opettajia. Yliopistossa noudatetaan yhtenäisiä kriteereitä dosentin arvoa myönnettäessä.

Dosentin arvon myöntämisen edellytyksenä on, että hakija

  • on väitöskirjan lisäksi julkaissut tieteellisiä/taiteellisia tutkimuksia, jotka laajentavat hakijan tutkimusalaa ja vastaavat tieteelliseltä/taiteelliselta merkitykseltään, laadultaan ja määrältään vähintään toista hyvätasoista väitöskirjaa
  • osoittaa luoneensa itsenäisen tutkijanuran tai oman tutkimusprofiilin sekä tekevänsä aktiivisesti tutkimustyötä.

Yksikkö/tiedekunta määrittelee dosentuurin alan.

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköisessä muodossa humanistisen tiedekunnan dekaani Paula Rossille tai henkilöstöpäällikkö Emilia Vuotille. Hakemuksesta on käytävä ilmi dosentuurin ala.

Ennen hakemusten jättämistä hakijan on syytä ottaa yhteyttä asianomaisen oppiaineen tai lähiaineen professoriin, jonka tehtävänä on muodostaa ennakkoarvio siitä, onko dosentin arvon myöntäminen haetulle alalle tarpeellista.

 

Viimeksi päivitetty: 15.6.2020