University of Oulu, 2017

Tutkinto-ohjelman/pääaineen vaihtaminen

Humanistisen tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelman/pääaineen vaihtaminen on mahdollista siinä vaiheessa, kun opiskelija on suorittanut uudesta pääaineestaan vähintään perusopinnot sekä 20 op muita tutkintoon kuuluvia opintoja. Pääaineen vaihtoa voi hakea 1.8.2020 alkaen valtakunnallisessa Opintopolku-palvelussa kaksi kertaa lukuvuodessa järjestettävässä siirtohaussa (hakuajat marras- ja toukokuussa). 

Opiskelijan aikaisempi tutkinto-ohjelman/pääaineen opinto-oikeus humanistisessa tiedekunnassa päättyy samalla, jos vaihto myönnetään. Opiskelijoita valitaan oppiaineen resurssien sallimissa rajoissa.

Jos Oulun yliopiston toisen tiedekunnan opiskelijalle myönnetään pääaineen vaihto, opiskelijan tutkinnonsuoritusoikeus ko. tiedekunnassa päättyy ja hän saa uuden opinto-oikeuden humanistiseen tiedekuntaan. Siirtohaussa opinto-oikeusaika ei pitene. 

HUOM. Logopedian tutkinto-ohjelmaan voi saada opinto-oikeuden vain hakemalla  kevään yhteishaussa tutkinnonsuoritusoikeutta. 

 

Viimeksi päivitetty: 28.9.2020