Tiedekunnan johtoryhmä

Dekaani asettaa johtamisen tueksi tiedekunnan johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään.

Tiedekunnan johtoryhmä 2018

Paula Rossi, dekaani
Harri Mantila, koulutusdekaani
Kimmo Spets, henkilöstöpäällikkö

Kari Alenius, professori
Jari Sivonen, professori
Sari Kunnari, professori
Anni-Siiri Länsman, yliopistonlehtori
Kalle Parviainen, opiskelija

Arja Meskus, controller
Oili Sievola, johtava koulutusasiantuntija
Sirpa Aalto, tutkimuskoordinaattori, sihteeri

 

 

Viimeksi päivitetty: 17.1.2018