Informaatiosta ymmärrykseen - Matkalla monitieteistä tieteidenväliseen

 

Tänä päivänä Twitterissä ahkerasti twiittaavat tieteentekijät elävät tiedeviestintäkulttuurin murroksessa. Suomen Akatemien Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) painotuksen mukaan tutkijoille tarjotaan nyt entistä tietoisemmin vuorovaikutusmahdollisuuksia ja omaa roolia tieteen popularisoinnissa eli yleistajuistamisessa.

Monitieteisessä BCDC Energia -tutkimushankkeessa on paljon ei-asiantuntijoita suhteessa toistensa aloihin. Siksi tieteellisten tekstien sisältö, joka näyttäytyy alaa tuntemattomalle yleisölle informaationa – tai jopa misinformaationa eli vääränä tietona – on aivan ensimmäiseksi avattava eri tieteenaloja edustavien, yhteistä tulosta tavoittelevien tutkijoiden kesken. Popularisointi on edellytys informaation yhdistämiselle aikaisempiin tietorakenteisiin.

”Pilvipalvelut vaihtelevan, hajautetun energiantuotannon mahdollistajana” – Miten se menikään?

Tutkimusta edistävässä yhteistyössä on vahva käytännön tekemisen maku. BCDC Energian vuorovaikutus-tiimi koostuu Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja tiedeviestinnän tutkijoista. Lue lisää humanistien työstä blogissa BCDC Energia –tutkimushankkeen verkkosivuilla >  http://www.bcdcenergia.fi/informaatiosta-ymmarrykseen/

Viimeksi päivitetty: 23.11.2016