Tutkimus humanistisessa tiedekunnassa

Humanistisessa tiedekunnassa tehdään tutkimusta kaikilla sen edustamilla tieteenaloilla. Tutkimuksen keskipisteessä on ihminen, inhimillinen toiminta ja ihmistenvälinen vuorovaikutus erilaisissa ympäristöissä ja eri aikakausina. Tutkimus noudattaa Oulun yliopiston yhteistä strategiaa sekä tiedekunnan omaa strategista toimenpideohjelmaa. 

Yliopiston strategisista painopistealueista Ihminen muuttuvassa maailmassa liittyy humanistisessa tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen. Läpileikkaavana tutkimusteemana on arktisuus. Fokusalueen monitieteistä tutkimustoimintaa koordinoi Eudaimonia-instituutti. Se kokoaa yhteen ihmistieteiden tutkijoita ja toimii tärkeänä yhteistyömahdollisuuksien tarjoajana ja rahoittajana.

Humanistisessa tiedekunnassa tehtävää tutkimusta yhdistää neljä pääteemaa:

Tutkimusyksiköt

Humanistisen tiedekunnan keskeinen tehtävä on edistää kansainvälisesti korkealaatuista ja uudistumiskykyistä tutkimusta, tutkimukseen perustuvaa koulutusta sekä humanistisen tutkimustiedon ja asiantuntemuksen ulottamista yhteiskunnan käyttöön osana monitieteisiä, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusohjelmia.

Tiedekunnassa toimii neljä tutkimusyksikköä:

Tutkijoille