Tutkimus humanistisessa tiedekunnassa

Humanistisessa tiedekunnassa tehdään tutkimusta kaikilla sen edustamilla tieteenaloilla. Tutkimuksen keskipisteessä on ihminen, inhimillinen toiminta ja ihmistenvälinen vuorovaikutus erilaisissa ympäristöissä ja eri aikakausina. Tutkimus noudattaa yliopiston yhteistä strategiaa sekä tiedekunnan omaa strategista toimenpideohjelmaa.

Humanistisessa tiedekunnassa tehtävää tutkimusta yhdistää neljä pääteemaa:

Tutkimusyksiköt

Humanistisen tiedekunnan keskeinen tehtävä on edistää kansainvälisesti korkealaatuista ja uudistumiskykyistä tutkimusta, tutkimukseen perustuvaa koulutusta sekä humanistisen tutkimustiedon ja asiantuntemuksen ulottamista yhteiskunnan käyttöön osana monitieteisiä, kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusohjelmia.

Tiedekunnassa toimii neljä tutkimusyksikköä:

Tutkijaksi humanistiseen tiedekuntaan

Tutkijoille