Kulttuurinen muutos, ihmisten välinen vuorovaikutus ja toimijuus

Eri humanistisilla tieteenaloilla tutkitaan kulttuurisia ilmiöitä ihmisyhteisöissä, usein pitkällä aikavälillä. Ihmisten välistä vuorovaikutusta tutkitaan yksilötasolla ja ryhmätasolla. Ihmisen toimijuuteen ja sitä kautta vuorovaikutukseen liittyy identiteetin käsite, jota tutkitaan mm. käytetyn kielen/kielten ja menneisyyden kautta.

"Keskustelulla on oma kielioppinsa. Tutkin miten ihmiset näitä toimintoja rakentavat ja tunnistavat.”

- Maria Frick, keskusteluntutkija
Tutustu tutkijoihin
27.2.2018 Researcher

Maija-Leena Huotari

8.12.2017 Researcher

Pentti Haddington

14.12.2017 Researcher

Kaisu Koivumäki (Innanen)

3.11.2017 Researcher

Tiina Keisanen

29.9.2017 Researcher

Katrin Korkalainen

24.8.2017 Researcher

Maria Frick