Oppiminen, kielellinen kehitys ja sen häiriöt

Oppimisen tutkimus liittyy humanistisissa tutkimuksissa erityisesti kielelliseen ja kielten oppimiseen eri-ikäisenä, eri tilanteissa ja ympäristöissä. Suuri osa tiedekunnan yksikköjen tutkimuksesta liittyy opettajankoulutukseen. Tutkimusperustainen aineenopettajakoulutus on tiedekunnan keskeinen kehittämiskohde.