University of Oulu, 2016

Informaatiotutkimus 30 vuotta Oulun yliopistossa

Informaatiotutkimuksen opetus ja tutkimus aloitettiin Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa vuonna 1988. Tuolloin oppiaineen nimi oli kirjastotiede ja informatiikka. Yksikön vakinaisen opetus- ja tutkimushenkilöstön määrä on neljä – kaksi professoria ja kaksi yliopistonlehtoria – samoin kuin alkuaikoina. Henkilöstön kokonaismäärä sen sijaan on kolminkertaistunut. Ulkopuolisella rahoituksella eri tutkimushankkeissa työskentelee tällä hetkellä yhdeksän tutkijaa ja yksi suunnittelija.

Informaatiotutkimus kouluttaa informaatio- ja kirjastoalan asiantuntijoita julkiselle ja yksityiselle sektorille. Se on mukana useissa tutkimushankkeissa. Akatemiahanke Kognitiiviset auktoriteetit nuorten arkielämän terveystiedonympäristöissä (CogAHealth) kohdistuu koululaisten informaatio- ja monilukutaitoon ja toteutetaan yhdessä kasvatustieteilijöiden kanssa. Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen vastuualueen monitieteisessä Bright Clouds – Dark Clouds BCDC Energia -hankkeessa informaatiotutkimus keskittyy tietojohtamisen, vuorovaikutuksen, energiatiedon lukutaidon ja tiedeviestinnän tutkimukseen. Tiedeviestintää informaatiotutkimus tarkastelee myös Norjan tutkimusneuvoston rahoittamassa monitieteisessä The Societal Dimensions of Sámi Research (SoDi-Sámi) -hankkeessa. Väitöskirjatutkijoita rahoittavat muiden muassa Oulun yliopiston tutkijakoulun (UniOGS) Ihmistieteiden tohtoriohjelma (HS-DP), Koneen Säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Merkkivuottaan informaatiotutkimus juhlii järjestämällä European Conference on Information Literacy (ECIL 2018) -konferenssin Oulussa 24.-27.9. http://ecil2018.ilconf.org/ Konferenssin teemana on informaatiolukutaito arkielämän ympäristöissä. Nelipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen 270 tutkijaa sekä informaatio- ja kirjastoalan ammattilaista, media-asiantuntijaa, kasvattajaa ja päätöksentekijää 44 maasta.
 

Liite: Informaatiotutkimuksen julkaisutoiminnan kehitys kolmella vuosikymmenellä. 

 

Lisätietoja:

Maija-Leena Huotari, professori, maija-leena.huotari@oulu.fi, 0294 48 3351
Terttu Kortelainen, yliopistonlehtori, terttu.kortelainen@oulu.fi, 0294 48 3355

http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/


Hankkeet:

CogAHealth http://www.oulu.fi/cogahealth/etusivu
BCDC Energia http://www.bcdcenergia.fi/
SoDi-Sámi https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=492164  

Viimeksi päivitetty: 24.9.2018