University of Oulu, 2016

Opiskelu

Opiskelua koskeva sisältö on keskitetty Opiskelijalle-sivustolle.

Tutkinto-ohjelma- ja oppiainekohtaiset ohjeet löydät Opinto-oppaat-sivulta valitsemalla pudotusvalikosta oman pääaineesi.

Opintoihin sisältyvistä pakollisista ja vapaavalintaisista kieliopinnoista vastaa Oulun yliopiston Kieli- ja viestintäkoulutus.

Humanistisen tiedekunnan sivuilta löydät edelleen seuraavat ohjeet ja lomakkeet:

Humanistisen tiedekunnan pää- ja sivuaineet

Pääaineet historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden (HIKUVIE) tutkinto-ohjelmassa:

Pääaineet kielten ja kirjallisuuden (KIEKI) tutkinto-ohjelmassa:

Pääaine logopedian (LOGO) tutkinto-ohjelmassa:

Sivuaineet:

     

    Viimeksi päivitetty: 8.1.2021