University of Oulu, 2016

Opiskelu

Tiedekunnan toiminta perustuu vankkaan tiedeyhteisöllisyyden taustafilosofiaan. Hyvä oppiminen luo perustan tutkimukselle ja tiedeyhteisön jatkuvuudelle. Hyvä oppiminen ei edellytä pitkittynyttä opiskeluprosessia, vaan siihen tarvitaan osaavaa opetusta ja opiskelijoiden sitoutumista opintoihinsa.

Humanistisen tiedekunnan tavoitteena on kouluttaa kielen, kulttuurin ja historian alan asiantuntijoita, joiden saama koulutus takaa hyvät perusvalmiudet työelämään sijoittumiselle.

 

 

Viimeksi päivitetty: 1.4.2019