Uutiset

20.2.2019 Uutinen

Uusi brändiprofessuuri vahvistaa yritysten brändiosaamista ja kilpailukykyä

Oulun yliopisto on päättänyt brändiprofessuurin perustamisesta ja varmistanut tähän liittyvän rahoituksen viisivuotiskaudelle 2019–2024. Professuuri vahvistaa yritysten brändeihin ja brändijohtamiseen liittyvää osaamista.

11.2.2019 Uutinen

41. Kansantaloustieteen päivät vietettiin Oulussa

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu isännöi 7.-8. helmikuuta jo 41. kertaa järjestettyjä Kansantaloustieteen päiviä. KT-päivät keräävät perinteisesti suomalaiset taloustieteellistä tutkimusta tekevät tahot yhteen kahden päivän ajaksi.

30.1.2019 Uutinen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun AACSB-akkreditoinnille jatkoa

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun korkeatasoinen tutkimus ja koulutus on jälleen tunnustettu kansainvälisellä AACSB-akkreditoinnilla. Ensimmäisen kerran kauppakorkeakoulu sai arvostetun laadun tunnustuksen vuonna 2013 neljäntenä pohjoismaisena kauppakorkeakouluna. Nyt se on yksi pisimpään akkreditoiduista kouluista Pohjoismaissa.

24.1.2019 Uutinen

847 hakemusta kansainvälisiin maisteriohjelmiin

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sai yhteensä 847 hakemusta kansainvälisiin maisteriohjelmiinsa. Määrä on suurempi kuin kaksi vuotta sitten, jolloin lukuvuosimaksut otettiin käyttöön. Tänä vuonna Oulun yliopistolla on myös tiukempi apurahaohjelma sekä ankarammat kielivaatimukset.

14.1.2019 Uutinen

Geneettiset tekijät selittävät osittain riskikäyttäytymistä

Oulun yliopiston tutkijoita on mukana laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, joka osoittaa geneettisten tekijöiden osittain selittävän riskikäyttäytymistä. Yksittäisten geenien vaikutus riskikäyttäytymiseen on pieni, mutta geenien yhteisvaikutus on merkittävä.

4.12.2018 Uutinen

fPlaza edistää johtamista, yrittäjyyttä ja vastuullisuutta

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu vahvistavat naisten kasvuyrittäjyyttä, uramahdollisuuksia ja liikkeenjohdollista osaamista kansainvälisessä fPlaza-hankkeessa. Tavoitteena on kehittää ja pilotoida yrittäjinä tai johtavassa asemassa oleville naisille kolme yrittäjyyden ja liiketoiminnan johtamisen valmennusohjelmaa.

18.10.2018 Uutinen

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu maailman kärkeä Times Higher Educationin vertailussa

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu sijoittui ensimmäistä kertaa Times Higher Educationin tekemässä vertailussa.

25.9.2018 Uutinen

Yrittämistä kannattaa ja voi oppia sekä kokea!

Oulun yliopisto on ryhtynyt kehittämään vahvasti paitsi yrittäjyyden toimintaympäristöjä, myös yrittämisen oppimista ja kokemista yli tiedekunta- ja koulutusohjelmarajojen. Yrittäjyyden opetus ja kokemukset kiinnittyvät innovaatio- ja liiketoiminnan sisältöjen ja yritysyhteistyön ohella yrittäjäksi alkamiseen ja kasvamiseen. 

15.8.2018 Uutinen

Parhaan artikkelin palkinto OyKKK:n Juha Tuunaiselle

Juha Tuunaisen ja Anu Kajamaan artikkelille "Distributed Leadership as Discursive Practice" parhaan käytännönläheisen artikkelin palkinto Academy of Managementin vuosittaisessa konferenssissa.

29.6.2018 Uutinen

70 % suomalaisyrityksistä panostaa digiratkaisuihin lähivuosina - Nyt luodaan uusia palveluja ja liiketoimintamalleja

Yritykset hakevat digitalisaatiosta ratkaisuja kilpailukyvyn vauhdittamiseksi. Yli kaksikolmasosaa eli noin 69 % suomalaisyrityksistä sanoo panostavansa digiratkaisuihin seuraavan kahden vuoden sisällä. Eniten aiotaan luoda uusia palveluja ja liiketoimintamalleja. Tämä ilmenee  Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja VTT:n selvityksestä, jossa kartoitettiin suomalaisyritysten digitalisaatioon liittyviä näkemyksiä, tavoitteita ja haasteita.

26.6.2018 Uutinen

Tieteidenvälinen tutkimus näyttää suuntaa 5G:n mikro-operaattoreille  

Viidennen sukupolven mobiiliverkot mahdollistavat pian monia asioita, joihin aiempi teknologia ei pysty. Se myös haastaa uudistamaan liiketoimintamalleja eri aloilla.

18.6.2018 Uutinen

SOLOGS-hanke tähtää vähähiilisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin

Keväällä käynnistynyt SOLOGS, eli ”Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka” -hanke jatkaa Oulun yliopiston geoinformatiikan ja logistiikan tutkijoiden yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluteemassa.

24.5.2018 Uutinen

Presidentti Ahtisaari: Pohjoismainen malli on säilyttämisen arvoinen

Pohjoismaisen yhteiskuntamallin edistäminen on presidentti Martti Ahtisaaren mielestä tärkeää. ”Kaikkien on voitava tuntea olonsa hyväksi yhteiskunnassa ja voitava kehittää kykyjään. Tällainen yhteiskunta kehittyy ja on hyvä”, hän sanoi nimeään kantavan instituutin Maailma Nyt! -huippufoorumissa Oulun yliopistossa 23.5. Foorumi oli Martti Ahtisaari Instituutin 10-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma.

23.5.2018 Uutinen

Saara Pekkarisesta Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ensimmäinen emeritayliopistotutkija

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ensimmäinen emeritus-/emeritayliopistotutkija, KTT Saara Pekkarinen aloittaa uudessa tehtävässään kesäkuun alussa 2018.

11.5.2018 Uutinen

Arktisella alueella laajoja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia

Arktisia alueita tulisi tarkastella innovatiivisina alueina, jotka tarjoavat suuria kehitysmahdollisuuksia pelkkien raaka-aineiden tuottamisen sijaan. Alueen talous on oletettua vahvempaa, mutta väestön ikääntyminen ja väheneminen aiheuttavat omat haasteensa.

4.5.2018 Uutinen

AACSB:n Eurooppa-ryhmä keskusteli akkreditoinnin merkityksestä kauppakorkeakoulun kehittämisessä

Kuva: Eurooppalaisten kauppakorkeakoulujen 55 osallistujaa Honolulun konferenssikeskuksen iloisissa tunnelmissa.

28.2.2018 Uutinen

Sauli Sohlo AACSB Internationalin Eurooppa-ryhmän puheenjohtajaksi

Martti Ahtisaari Instituutin Sauli Sohlo on nimitetty AACSB Internationalin Eurooppa-ryhmän puheenjohtajaksi.

21.2.2018 Uutinen

Pääjohtaja Liikanen: ”On huolehdittava, että kasvussa pysyvät kaikki mukana”

Talouden ja tuotannon kasvu jatkuu Suomessa kaikilla aloilla, vaikka voimakkain vaihe onkin ohitettu. Työllisyys kohenee. Näin positiivisia lähitulevaisuuden näkymiä ennusti Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen Oulun yliopiston Talousfoorumissa 20.2.

15.2.2018 Uutinen

Kiinteistö- ja toimitilasektorin uudet palvelut perustuvat käyttäjäkokemukseen

Tutkijat ja yritykset kehittävät yhteistyössä uusia käyttäjäkokemukseen perustuvia palveluita kiinteistö- ja toimitilasektorille. Tavoitteena on lisätä työn tuottavuutta ja edistää arjen sujumista ja hyvinvointia.

1.2.2018 Uutinen

Kutsu Talousfoorumiin 20.2.2018 - Suomen historia ja tulevaisuus: yhteiskunnan ja talouden menestystekijät ja kipupisteet

Suomi yhteiskuntana ja Suomen talous ovat nähneet viime vuosikymmenien kuluessa monenlaisia aikoja.

3.12.2017 Uutinen

Ookko tosissas? Huumorista työkaluja liiketoimintaan

Huumorin ja liiketoiminnan yhdistäminen voi vaikuttaa yllättävältä. Aikana, jolloin erottautuminen markkinoilla on tärkeää, huumorin mahdollisuudet kannattaa tutkia.

30.11.2017 Uutinen

Liikesivistysrahastosta yli 300 000 euroa kauppatieteiden apurahoja Pohjois-Suomeen

Suomalaisen kauppatieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukija Liikesivistysrahasto on jakanut apurahoina 3,7 miljoonaa euroa, joista Pohjois-Suomen alueelle yhteensä 310 900 euroa.

20.11.2017 Uutinen

Innovaatiot ja yrittäjyys aiheina Oulun yliopiston ja CASS-tutkimuslaitoksen seminaarissa

Oulun yliopisto ja Chinese Academy of Social Sciences (CASS) -tutkimuslaitos Kiinasta järjestävät 22.11. Oulussa yhteisseminaarin, jonka teemana ovat innovaatiot ja yrittäjyys. Tilaisuudessa keskustellaan tekijöistä, jotka edesauttavat tai estävät taloudellisesti ja sosiaalisesti relevanttia innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

8.11.2017 Uutinen

BCDC Energia -hankkeelle merkittävä jatkorahoitus

Oulun yliopiston koordinoima BCDC Energia -tutkimushanke on saanut 2 561 690 euron jatkorahoituksen. Rahoituksen myönsi Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) ja se kattaa vuodet 2018–2021.