Arktisella alueella laajoja liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia

Arktisia alueita tulisi tarkastella innovatiivisina alueina, jotka tarjoavat suuria kehitysmahdollisuuksia pelkkien raaka-aineiden tuottamisen sijaan. Alueen talous on oletettua vahvempaa, mutta väestön ikääntyminen ja väheneminen aiheuttavat omat haasteensa.

Havainnot ovat tuoreesta Business Index North (BIN) -selonteosta, jossa vuosittain analysoidaan sosioekonomista kehitystä kahdeksalla pohjoisella alueella Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä Pohjois-Venäjän Murmanskissa ja Arkangelissa.

”Pohjoisimpien alueiden talous on oletettua paremmassa tilanteessa. Alueet ovat paljon muutakin kuin tarjoamansa raaka-aineet. Liiketoiminnan kehittämispotentiaali on pohjoisimmilla alueilla laajempi kuin tiedämmekään”, sanoo BIN-hankkeen johtaja Erlend Bullvåg.

”Arktisella alueella on havaittavissa useiden vahvojen tavaramerkkien ja yritysten kasvua sekä merkittäviä kansainvälisesti suuntautuvia yrityksiä. Pohjoisten alueiden on tehtävä täällä asumisesta houkuttavampaa ihmisille, joiden varaan alueen menestys voi rakentua”, Bullvåg toteaa.

Innovointipotentiaali on suurta, koska alueilla yritykset kasvavat jopa ilman suuria investointeja.

Haasteita tuovat väestön ikääntyminen ja väheneminen, mihin erityisesti Suomen BIN-alueilla vaikuttavat negatiivinen nettomuutto ja maahanmuuttajien vähäisyys. Maaseudun väestö vähenee: esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan väestöstä 51 prosenttia asui Oulun kaupungissa vuonna 2016. 

Pohjoisimpien alueiden työllisyys on hieman parantunut vuosista 2015–2016. Työpaikat ovat lisääntyneet terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen, kiinteistö-, tutkimus- ja kehittämis- sekä matkailu- ja rakennusaloilla, mutta vähentyneet kaivosteollisuudessa, maataloudessa, metsätaloudessa ja kalastuksessa. Työllisyys kasvoi Pohjois-Suomessa enemmän kuin maassa keskimäärin vuosina 2015–2016.

Selonteossa esitetään useita suosituksia alueiden elinvoiman turvaamiseksi. Koulutukseen, työpaikkoihin, elinoloihin, liikenteeseen ja digitalisaatioon panostaminen on ratkaisevaa pohjoisten alueiden väestömäärän säilyttämisessä ja lisäämisessä.

Suositusten mukaan yritysten ja työelämän tarpeet ja mahdollisuudet terveydenhuollossa, matkailussa ja rakentamisessa on huomioitava tarkemmin. Lisäksi alueen innovointipotentiaalin tukemista ja yritysten kansallista tukea on jatkettava.

Koillisväylän lisääntyvän käytön myötä kasvavia mahdollisuuksia on seurattava tiiviisti. Selonteko pitää tärkeänä myös Jäämeren radan suunnitelmaa ja alueen digitaalisen infrastruktuurin vahvistamista.

BIN-hanke

Business Index North (BIN) -hankkeen avulla edistetään kestävää kehitystä ja arvonlisäystä arktisella alueella. Hankkeen tavoitteena on perustaa tietoon perustuva ja järjestelmällinen tietotyökalu arktisten alueiden yrityksille, tutkijoille, hallituksille, alueviranomaisille ja tiedotusvälineille.

BIN-hanketta koordinoi Nord University Business Schoolin High North Center for Business and Governance -keskus Norjassa.

BIN-hankkeen kumppaneita ovat High North Center for Business, Bodø Science Park, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Luulajan teknillinen yliopisto ja Russian State Hydrometeorological University. Hanketta rahoittavat Norjan ulkoministeriö ja Nordlandin lääni.

www.businessindexnorth.com

Viimeksi päivitetty: 11.5.2018