SOLOGS-hanke tähtää vähähiilisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin

Keväällä käynnistynyt SOLOGS, eli ”Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka” -hanke jatkaa Oulun yliopiston geoinformatiikan ja logistiikan tutkijoiden yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluteemassa.

Euroopan aluekehitysrahaston, Coronaria Hoitoketju Oy:n ja useiden Pohjois-Pohjamaan julkisen terveydenhuollon toimijoiden rahoittamassa hankkeessa keskitytään sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuteen, sekä henkilö- ja materiaalilogistiikkaan.

Menetelmällisesti hankkeessa hyödynnetään fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluita, sote-palvelu- ja väestöpaikkatietokantoja sekä paikkatietoperusteista (GIS) analytiikkaa saavutettavuuden optimointiin.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa on tutkittu kaupunkimaisen alueen terveyskeskusten saavutettavuutta. Sopivia sijainteja on analysoitu joukkoliikenteen ja yksityisautoilijoiden näkökulmista, sekä molemmat kulkumuodot huomioivan hybridimallin avulla. 

 

Lisätietoja:

http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/sologs

projektipäällikkö Timo Pohjosenperä (+358 294 48 3935, timo.pohjosenpera​(at)​oulu.fi)

tutkijatohtori Ossi Kotavaara (ossi.kotavaara(at)oulu.fi)

professori Jari Juga (jari.juga(at)oulu.fi)

hankkeen vastuullinen johtaja, professori Jarmo Rusanen (jarmo.rusanen(at)oulu.fi)

Viimeksi päivitetty: 19.6.2018