University of Oulu, 2016

Väitöstilaisuus: Paskaran Brahman

Perjantai, kesäkuu 7, 2019

KTM Paskaran Brahmanin (johtaminen) väitöskirja " Kulttuurikäytäntöjen vaikutus tietojärjestelmien käyttöönottoon projektipohjaisissa rakennusyrityksissä" tarkastetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 7.6.2019 klo 12 alkaen.

Väitöstilaisuus järjestetään Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella Arina-salissa (TA105).

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii yliopistonlehtori Arto Ojala (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Vesa Puhakka (Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu).

Väitöskirja

Kulttuurikäytäntöjen vaikutus tietojärjestelmien käyttöönottoon projektipohjaisissa rakennusyrityksissä

Rakennusteollisuuden tietojärjestelmien käyttöönottoa koskeva tutkimus keskittyy vain harvoin kulttuuriin, eikä aikaisempi tutkimus tarkastele yksityiskohtaisesti alakulttuurien vaikutusta tietojärjestelmien käyttöönottoon. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä empiiristä ja teoreettista ymmärrystä keskeisistä kulttuurikäytännöistä ja niiden vaikutuksesta tietojärjestelmien toteutukseen projektipohjaisissa rakennusyrityksissä.

Tämä tutkimus luo ymmärrystä alakulttuureista, jotka vaikuttavat tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin suunnittelun, kehittämisen, asennuksen ja ylläpidon yksittäisiin vaiheisiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin rakennusteollisuuden tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvää aiempaa tutkimusta. Tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta ylimmän johdon, projektijohtajien ja tietohallinnon henkilöstön alakulttuurit tunnistettiin ratkaiseviksi tekijöiksi tietojärjestelmän onnistuneelle käyttöönotolle.

Tutkimuksessa kehitettiin käsitteellinen viitekehys, jonka avulla tarkasteltiin tietojärjestelmän käyttöönoton jokaisessa vaiheessa esiintyviä alakulttuureja. Empiirinen aineisto kerättiin kahdesta projektipohjaisesta rakennusyrityksestä, jotka ottivat käyttöön ERP (Enterprise Resource Planning) -tietojärjestelmän. Kerätyt tiedot analysoitiin kehitetyn käsitteellisen kehyksen avulla. Empiirisen analyysin tuloksena tunnistettiin ylemmän johdon henkilöstön, projektijohtajien ja tietojärjestelmän käyttöönottoprosessissa vaikuttavien tietohallintohenkilöiden keskeiset kulttuurikäytännöt.

Tutkimuksessa tunnistettiin lisäksi, kuinka jokainen suunnittelu-, kehitys-, asennus- ja kunnossapitovaihe vaikuttivat eri tavoin rakennusteollisuudessa vallitseviin kulttuuritoimiin. Tutkimuksen tuloksena esitetiin uudistettu käsitteellinen kehys sisällyttämällä kaikki kulttuurikäytännöt, jotka vaikuttivat käyttöönottoprosessin eri vaiheessa.

Lisää kalenteriin

Tapahtuman sijainti

TA105 (Arina-sali

Tapahtuman osoite

Pentti Kaiteran katu 1, 90014 Oulu, Suomi

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 20.12.2019