University of Oulu, 2016
 
Teemme palvelututkimusta partikkelianalytiikan, materiaalien prosessoinnin ja kemiallisen karakterisoinnin alueella. Jos olet kiinnostunut analyysipalveluista, ota yhteyttä laboratorioinsinööri Tuomas Stooriin.
 
 
Selluloosalaboratoriomme laitteistot: nano- ja mikroselluloosan valmistuslaitteistot kuten mikrofluidisaattori, homogenisaattori ja supermass colloider -jauhin, partikkeleiden koon ja pintavarauksen määritykseen soveltuvat analysaattorit, kuitu-analysaattori, analyyttinen sentrifuugi dispersioiden ja emulsioiden mittaukseen, mikroflotaatio-laite, paperiarkkien valmistukseen ja testaukseen liittyvät laitteet, materiaalien mekaanisten ominaisuuksien mittaukseen soveltuvat laitteistot sekä laboratoriot ja laitteistot lignoselluloosan muokkaukseen ja analysointiin (mm. NMR, FT-IR ja XRD).
 

Biokomposiittilaboratorion tutkimuslaitteistoihin kuuluvat laboratoriomittakaavan kaksoisruuviekstruuderi pelletointilinjastolla, planetaarinen sekoittaja, hydraulinen levypuristin ja pneumaattinen näyteleikkuri. Lignoselluloosapartikkelien koon pienentämiseen ja nanofibrillien erotukseen on erilaisia jauhimia (mm. iskumyllyt, helmimylly, Masuko –jauhin, mikrofluidisaattori). Komposiittien karakterisointia varten laboratoriossa on dynaamismekaaninen analysaattori (DMA), mekaaninen koestuslaitteisto lämpökammiolla veto-, taivutus- ja puristustestaukseen, kapillaari- ja dynaaminen reometri sekä vesihöyry- ja happibarrieerimittauslaitteistot kalvomaisille näytteille.
 

Kiertotalouden materiaalitutkimuksen mahdollistaa ajantasaiset laboratoriotilat, joissa voimme valmistaa ja analysoida erilaisia sideaineita (geopolymeerit, laastit, betoni). Mittaamme mm. materiaalien puristus- ja taivutuslujuutta (Zwick Z100), kemiallisia ominaisuuksia ja mikrorakennetta (esim. FESEM-EDS, STEM-EDX, XRD, FTIR, XRF, ICP, XPS, TG-Raman, NMR) sekä materiaalien ympäristökelpoisuutta. Lisäksi meillä on useita erilaisia jauhatus-, seulonta- ja luokittelulaitteita materiaalien prosessointiin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viimeksi päivitetty: 28.1.2019