Teemme palvelututkimusta partikkelianalytiikan, materiaalien prosessoinnin ja kemiallisen karakterisoinnin alueella. Jos olet kiinnostunut analyysipalveluista, ota yhteyttä laboratorioinsinööri Tuomas Stooriin.
 
 
Selluloosalaboratoriomme laitteistot: nano- ja mikroselluloosan valmistuslaitteistot kuten mikrofluidisaattori, homogenisaattori ja supermass colloider -jauhin, partikkeleiden koon ja pintavarauksen määritykseen soveltuvat analysaattorit, kuitu-analysaattori, analyyttinen sentrifuugi dispersioiden ja emulsioiden mittaukseen, mikroflotaatio-laite, paperiarkkien valmistukseen ja testaukseen liittyvät laitteet, materiaalien mekaanisten ominaisuuksien mittaukseen soveltuvat laitteistot sekä laboratoriot ja laitteistot lignoselluloosan muokkaukseen ja analysointiin (mm. NMR, FT-IR ja XRD).

 

 

Kiertotalouden materiaalitutkimuksen mahdollistaa ajantasaiset laboratoriotilat, joissa voimme valmistaa ja analysoida erilaisia sideaineita (geopolymeerit, laastit, betoni). Mittaamme mm. materiaalien puristus- ja taivutuslujuutta (Zwick Z100), kemiallisia ominaisuuksia ja mikrorakennetta (esim. FESEM-EDS, STEM-EDX, XRD, FTIR, XRF, ICP, XPS, TG-Raman, NMR) sekä materiaalien ympäristökelpoisuutta. Lisäksi meillä on useita erilaisia jauhatus-, seulonta- ja luokittelulaitteita materiaalien prosessointiin.
 
 
 
 
 
 
 
 

Viimeksi päivitetty: 27.5.2020