Mimepro project

Mimepro

Projektin kuvaus

Suomessa syntyy vuosittain yli miljoona tonnia epäorgaanista jätettä ja lisäksi syntyy hyödyntämättömiä sivuvirtoja, joita läjitetään tehdasalueilla. MIMEPRO-hankkeessa edistetään hyödyntämättömien, mutta lupaavien teollisuuden epäorgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja kaupallistamista.  avoitteena on kierrättää tai uusiokäyttää materiaaleja kaatopaikoittamisen ja läjityksen sijaan ja näin toteuttaa kiertotalouden periaatetta. MIMEPRO-hankkeessa vähennetään eri teollisuuden alojen, kuten rakennus-, metalli-, energia- sekä massa- ja paperiteollisuuden, ympäristöjalanjälkeä ja hiilidioksidipäästöjä. Hankkeessa korvataan kiertotalouden materiaaleilla primäärisiä raaka-aineita, kuten sementtiä ja neitseellisistä raaka-aineista peräisin olevia metalleja. Hankkeessa tutkitaan materiaalien käsittelyä ja reseptiikkaa, ja selvitetään kriteeristöä laadun vaihtelulle.

 

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Tutkimusryhmä

Katja Ohenoja

Katja Ohenoja

Yliopistotutkija
Mirja Illikainen

Mirja Illikainen

Professor

Timo Fabritius

Professor

Ulla Lassi

Professor
Päivö Kinnunen

Päivö Kinnunen

Yliopistotutkija
Ari Ämmälä

Ari Ämmälä

Yliopistonlehtori

Juho Rasmus

Doctoral Student