Annetut kandintyöaiheet

Johanna Ollilla

DIP-massan valkaisu

Juha Koskenkorva

Painelajittimen tukkeutuminen ylikeittyneellä mäntysellulla

Evgeni Petronio

Täyteaineen partikkelikoon määritys

Tommi Hansen-Haug

Hienoaineen määrän ja laadun vaikutus uusiomassan paperiteknisiin ominaisuuksiin

Mikko Härkönen

Polyelektrolyyttitehtaan tuotannon optimointi

Kristian Hirvelä

Neliöpainon vaikutus fraktiokakkujen mittauksessa

Heidi Kauppila

Musteen käyttäytyminen kierrätyspaperin pulpperoinnissa

Ari Pulkkinen

Musteen irtoaminen pulpperoinnin jälkeisissä laimennuksissa

Kalle Kärnä

Massan kuluminen pumppauksessa

Jouni Takkinen

Pastan kuivausmenetelmät päällystyskoneella

Elisa Koivuranta

Paperitehtaan jätevesilaitoksenflokkauspolymeerin annostelun optimointi

Pirjo Murtomäki

Kuitususpension laskeutuminen

Jouni Huotari

Jätevesipumppaamon mitoitus Kajaanin Kirkkoaholla

OP Tiiri

Strength of board - How to affect boardstrength during manufacturing

Ari-Pekka Mäkinen

Liuotuksen vaikutus musteen irtoamiseen kierrätyspaperin pulpperoinnissa

Miikka Visanko

Likapilkkujen dispergointi

Mira Karjalainen

Lietteen kestävöinti

Jani Kivipelto

Turpeen partikkelikoko ja muoto

Sampo Savola

Täyteaineiden vaikutus jäännösmusteen mittaukseen

Joonas Arola

Ominaispinta-alamittausmentelemä

Marjo Petäjäjärvi

RI-mittausten ja kajaaniCORMEC5:nsignaalien analysointi

Antti Koistinen

Likapilkkumittaus

Satu Huhtakangas

Sellutehtaan primäärilietteen koostumuksen analysointi

Aapo Keskimölö

Paperin off-machine päällystyksessä hylkyä aiheuttavat viat

Seppo Karvonen

Kavitaation havainnointi ja mittaaminen

Mika Rontti

Erilaisten näytearkkien valmistuksen vaikutus jäännösmusteen arvoihin ja mittaustulosten hajontaan

Matti Okkonen

Agglomerointi kasaliuotusta varten

Johannes Ritamäki

Luonnonkuitulujitteiset polymeerikomposiitit

Mikko Kalaoja

Erillaisten arkinvalmistusmenetelmien vertailujäännösmustemittauksessa

Heikki Huotari

Indoor air filters

Merja Alila

Massa-ja paperiteollisuuden kuitulietteen hyötykäyttömahdollisuudet teollisen ekologian kannalta

Hilkka Keränen

Paperin pigmenttipäällystys

Sari Moilanen

Erilaiset pyrolyysiöljyn valmistusmenetelmät ja raaka-aineet

Eric Gärtner

Analysis of elongated micro- and nanosized cellulose particles

Silja Anttila

Biolietteen vedenerotuskyvyn mittausmenetelmät

Jenni Granroth

Vehnäsellun automaattinen kuva-analyysi

Milla Itkonen

Vanhojen sanomalehtien vanhentaminen alhaisessa kosteuspitoisuudessa –vaikutus musteen käyttäytymiseen ja kuituuntumiseen pulpperoinnissa

Mari Heikkinen

Vanhojen sanomalehtien vanhentaminen korkeassa kosteuspitoisuudessa – vaikutus musteen käyttäytymiseen ja kuituuntumiseen pulpperoinnissa

Timo Joensuu

Täyteaineen talteenotto siistaamon vaahtorejektistä flotaatiolla

Annukka Kokkonen

Partikkelikoon vaikutus kullan saantiin rikastamon painovoima- ja vaahdotus-piirissä

Tuomas Savilampi

Peltobiomassat Suomessa

Anssi Anttila

Lehtipuumassan fraktiointi hydrosyklonilla

Kalle Kari

Kosteusmittarin toimintaperiaate ja suorituskykyanalyysi

Kai Jalander

Silikaatin liukoisuus emäksisissä olosuhteissa

Herkko Kylli

Värähtelevän kuulamyllyn tärytaajuuden vaikutuskuivatun metsäkuusen sahanpurun hienojauhatukseen

Alexander Winqvist

Metsäkuusen hienojauhatus törmäytykseen perustuvilla myllyillä

Juho Seppänen

Vehnäsellun fraktiointi hydrosyklonilla

Stefanie Schnorr

Floc characterisation and dewatering of industrial and municipal waste components

Juhani Randberg

Mikro-ja nanoselluloosan jauhautumisasteen seuranta viskositeetista

Samuli Honkaniemi

Dikarboksyloinnin vaikutus selluloosakuidun hajoamiseen mikro- ja nanofibrilleiksi

Veera Koivuranta

Dispergointiaineiden vaikutus talkin nanojauhatukseen

Tiia-Mari Herva

OCC massan flake-pitoisuusanalyysin toistettavuus

Janne Oksman

Pulpperoinnin optimointi OCC massalla

Nicholas Stewart

Selluloosapartikkeleiden optisen näkyvyyden parantaminen

Joni Rissanen

Lämpötilan rooli vanhojen sanomalehtien vanhenemisessa – vaikutus musteen käyttäytymiseen ja kuituuntumiseen pulpperoinnissa

Taru Välikangas

Raaka-aineen vaikutus puupellettien mekaaniseen kestävyyteen

Taavi Saari

Nanoselluloosasta valmistetut puristefilmit

Ville Tuppurainen

Hydrofobinen nanoselluloosa

Claudia Bernhardt

Disintegration of lignocellulosic fibers at low and high consistency

Mervi Tavia

Biomassatuhkan käyttö maastabiloinnissa

Jouni Rissanen

Biomassatuhkan partikkelikoon vaikutus betonin ominaisuuksiin

Maria Tomperi

Jauhatusmenetelmien vaikutus tuhkan ominaisuuksiin

Hanna Virpiranta

Vetyperoksidihapetus teollisuusjätevesien käsittelyssä

Sofia Piisilä

Nanoselluloosat biolietteen vedenerotuksen apuna

Riikka Tamminen

Nanoselluloosat kunnallisen biolietteen vedenerotuksessa

Matti Pylkäs

Vesimäärän vaikutus biotuhkan hydrataatiolämpöön 

Sauli Viinamäki

Selluloosapartikkeleiden kontrastin parantaminen

Juha Pesonen

Soodasakan laadun ja määrän analysointi sekä soodasakkasuotimen toiminta

Petri Lehtonen

Sinkki masuunissa

Tuomas Palovaara

Pintakuonan vaikutus ruostumattoman teräksen sulkeumakuvaan erilaisilla deoksidaatiotavoilla

Aleksi Koutila

Tulenkestävät materiaalit kuparin liekkisulatusprosessissa

Henri Haapalahti

Alkalikestävien selluloosakuitujen jauhatus ja käyttö betonissa

Tiina Puotinen

Biotuhka ja kuona betonissa

Maria Heinonen

Jauhinkappale myllyjen vertailu pelletöidyn ja ei-pelletöidyn metsäkuusen hienojauhatuksessa

Vilma Koistinen

Biotuhkan ja nanopartikkeleiden hyötykäyttö betonissa

Tuomas Pöykkö

Tuhkan rakeistus alkaliaktivaattorilla

Heli Harju

Aktiivilietteen laskeutumistaparantavat ennakoivat toimenpiteet

Juha Sahi

Nanoselluloosat teollisen aktiivilietteen laskeutumisen apuna

Sanna Torniainen

Mineraalivillajätteen hyödyntäminen geopolymeerien raaka-aineena

Kalle-Petteri Hyypiö

Lasi-ja kivivillan käyttö geopolymeerien lähtöaineena

Jussi Parviainen

Kemiallisesti sidostettujen fosfaattikeraamien ja geopolymeerien valmistus

Aho Risto

Alumiinioksidin vaahdotus käyttäen nanoselluloosapohjaisia vaahdotuskemikaaleja

Saku Kimpimäki

Quartz flotation using cellulose nanocrystals

Emilia Kaitala

Nanoselluloosat kunnallisen aktiivilietteen laskeutumisen apuna

Helinä Suutarinen

Kitosaani-nanoselluloosa komposiittirakenteet

Joni Kantola

UV-adsorboivat selluloosananokiteet kalvojen lisäaineena

Jaana Larionova

Ristisilloitetun kitosaanin käyttö väriaineadsorptiossa

Vilma Haarala

Liuotinpohjainen selluloosananokiteiden valmistus

Anssi Nykänen

Nanofibrilloidun selluloosan valmistus mekaanisesta massasta

Jan Niemi

Selluloosan kemiallinen muokkaus meripihkahappoanhydridillä

Herman Sarlund

Perunoiden höyrykuorinnan tehostus

Petrus Saari

Ligniinin vaihtoehtoiset käyttökohteet ja vaikutukset energiataloudelle

Ville Tervo

Emulsiopolymeraatiolla valmistetut PPMA-CNC hybridilateksipartikkelit ja niiden nanokomposiitit

Viimeksi päivitetty: 15.11.2018