Kuitu- ja partikkelitekniikka investoi nanoselluloosan tutkimukseen

Kuitu- ja partikkelitekniikan ryhmässä koulutetaan parhaillaan tutkijoita uusien yliopiston infra-rahoituksella hankittujen nanoselluloosaa ja muita nanopartikkeleita tuottavien tutkimuslaitteiden käyttöön. Uudet välineet tuovat kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia nanopartikkeleiden valmistukseen samalla lisäten nanomateriaalien tuotantokapasiteettia. Kehitettyjen materiaalien käyttö eri sovelluksissa kuten biokemikaaleissa ja biokomposiiteissa on aikaisemmin rajoittunut pienen mittakaavan kokeisiin mutta nyt tutkimusta rajoittaneet pullonkaulat on saatu avattua.

Laboratoriomittakaavan Masuko-levyjauhin mahdollistaa kuitujen ja mineraalien hienojauhatuksen aina nanopartikkeleihin saakka ja uusi mikrofluidisaattori lisää huomattavasti tasalaatuisten nanoselluloosan ja nanoemulsioiden valmistuskapasiteettia. Laitetoimittajan koulutus ja käyttöönottotilausuus järjestettiin 15.5.

Viimeksi päivitetty: 15.5.2014