INNOTURVE - Turpeen ja suobiomassan käyttö korkean jalostusasteen tuotteissa

INNOTURVE-hanke on Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen, paikallisten yritysten ja toteuttajan rahoittama (kokonaisbudjetti 387 907 €) hanke, jossa toteuttajana on totuttajana on Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö.  Hankkeen kesto on 27 kk ja toteutetaan välillä 1.10.2015 - 30.12.2017.

INNOTURVE-hankkeen tavoitteena on selvittää turpeen ja suobiomassan käyttöpotentiaalia (tekniset ominaisuudet, kustannusvaikutukset ja markkinapotentiaali) uusissa korkeamman jalostusasteeen käyttökohteissa (esim. komposiitit, kuitutuotteet, vesikemikaalit) analysoimalla turvejakeiden ominaisuudet monipuolisesti. Hankkeessa tutkitaan erityisesti mahdollisuuksia tuottaa turpeesta sekä kuitujaetta että nano- ja mikropartikkeleita ja edelleen tutkia niiden soveltuvuutta em. korkeamman jalostusasteen tuotteissa. Aikaisemmin turpeen hyödyntäminen on perustunut koko turveraaka-aineen hyödyntämiseen sellaisenaan, jolloin sen sisältämien teknisesti potentiaalisempien jakeiden hyödyt eivät ole tulleet esille. Erotettujen fraktioiden hyödyntäminen esimerkiksi vesikemikaaleina avaa täysin uusia sovelluskohteita turpeelle.

Hankkeeessa saatavan tutkimustiedon ja osaamispääoman odotetaan avaavan nopeasti mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle joka perustuu Pohjois-Pohjanmaan mittavien turvevarojen (erityisesti pintaturpeen) monipuolisempaan hyödyntämiseen. Tuloksena odotetaan uusiin tuotteisiin pohjautuvien mikro- ja/tai PK-yritysten syntymistä alueelle ja siten lisää turvetuotannon suoria ja välillisiä työpaikkoja maaseudulle.

Lisätietoja hankkeesta tarjoavat:

Mirja Illikainen
Professori
tel: +358 294 48 2394
email: mirja.illikainen(@)oulu.fi

Ari Ämmälä
TkT, dosentti, projektipäällikkö
Tel. +358 40 5752 966
email: ari.ammala(@)oulu.fi​

 

Viimeksi päivitetty: 16.11.2018