VIKE - Öljyntorjuntavalmiuden parantaminen vihreillä kemikaaleilla

VIKE-hanke on Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän EAKR-rahoituksen ja toteuttajien omarahoitusten rahoittama (kokonaisbudjetti 298 520 €) yhteishanke, jossa toteuttajina ovat Oulun yliopiston Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikkö ja Lappeerannan teknillisen yliopiston Vihreän kemian laboratorio.  Hankkeen kesto on 33 kk ja toteutetaan välillä 1.6.2015 - 28.2.2018.

Projektin tavoitteet ovat:

  1. Parantaa lähellä rannikkoa (kaupunkien edustojen väylät, satamat ja varastoalueet) tapahtuvan arktisen logistisen toiminnan turvallisuutta. Kehitettävät konseptit lisäävät erityisesti öljyntorjunnan tehokkuutta, nopeutta ja ympäristöystävällisyyttä.
  2. Luoda uusia konsepteja ja vahvistaa suomalaiseen arktiseen öljyntorjuntaan liittyvää osaamista ja liiketoiminnan kilpailukykyä
  3. Yhdistetty kemiallis-mekaaninen torjuntakonsepti - Kaupallinen potentiaali mekaanisen menetelmän valmistajalle
  4. Kehittää ja vahvistaa Oulun yliopiston ja LTY:n vihreän kemian laboratorion biotalousosaamista sekä yliopistojen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä projektin toteutusalueella ja
  5. Vahvistaa yritysten intressejä toteuttaa jatkoinvestointeja ja etabloitua toteutusalueelle.

VIKE-projektin tavoitteena on luoda uutta tietoa sekä tutkia teknologisia ratkaisuja, joilla tehostetaan arktista öljyntorjuntavalmiutta yhdistämällä uudet vihreät kemikaalit mekaaniseen öljyntorjuntakonseptiin. Konsepti on tarkoitettu rannikon läheiseen öljyntorjuntaan sekä vesistöissä (satamat ja väylät) että maaperän puhdistukseen esim. säiliöalueilla. VIKE-projektin tavoitteena onkin vahvistaa alueen olemassa olevia metsäyhtiöitä ja erikoiskemikaalien valmistukseen sekä mekaaniseen öljyntorjuntaan erikoistuneita yrityksiä. Projektissa halutaan luoda pohja uudelle alueelliselle yritystoiminnalle ja vakiinnuttaa Oulun yliopiston ja LTY:n vihreän kemian laboratorion biotaloustutkimusta kehittämällä ja demonstroimalla uusia vihreitä öljyntorjuntakemikaaleja, jotka mahdollistavat uusien korkean lisäarvon luonnonpolymeerituotteiden (selluloosa ja kitosaani) ”vihreät kemikaalit” valmistamisen.

Projektin lisä- ja uutuusarvoina voidaan pitää hankkeessa kehitettävää uutta mekaanista öljynkeruuta yhdistettynä vihreiden kemikaalien käyttöön. Lisäksi suomalaisen öljyntorjuntaosaamisen vahvistaminen edistää kansallisen arktisen öljyntorjuntakeskuksen syntymistä, jonka yhtenä keskuksen sijaintipaikan vaihtoehtona on esitetty mm. Oulua.

Lisätietoja hankkeesta tarjoavat:
Mirja Illikainen
Oulun yliopisto
Kuitu- ja partikkelitekniikka
professori
tel: +358 294 48 2394
email: mirja.illikainen(@)oulu.fi

Ossi Laitinen
Oulun yliopisto
Kuitu- ja partikkelitekniikka
Tutkijatohtori, Projektipäällikkö
Tel. +358 50 5864484
email: ossi.laitinen(@)oulu.fi​

 

Viimeksi päivitetty: 16.11.2018