Kuitu- ja partikkelitekniikka

Kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikön tavoitteena on edistää kiertotalouden ja biotalouden toteutumista materiaalitutkimuksen avulla. Olemme monitieteinen tutkimusyksikkö, joka tekee tutkimusta puusta ja selluloosasta sekä mineraalisista sivuvirroista valmistettavien materiaalien parissa. Lisää tietoa tutkimuksestamme löydät Tutkimusryhmät-välilehdeltä. Annamme partikkelitekniikan ja biotuotetekniikan koulutusta prosessitekniikan koulutusohjelmaan.

Teemme yhteistyötä lukuisten yritysten ja yliopistojen kanssa Suomessa ja Euroopassa. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme, ota yhteyttä!

Selluloosaryhmä
Selluloosatutkimuksemme keskittyy erilaisiin lignoselluloosapohjaisiin materiaaleihin ja kemikaaleihin, erityisesti selluloosan nano- ja mikromateriaaleihin, hybridimateriaaleihin sekä biopohjaisiin sovelluksiin. Kehitämme uusia biokemikaaleja kuten adsorbentteja, saostusaineita, pinta-aktiivisia aineita ja emulgointiaineita sekä uusia biomateriaaleja kuten filmi- ja kalvomateriaaleja, tekstiili- ja teknisiä filamentteja, vaahtoja, nanopapereita sekä paperinvalmistuksen, lääketieteen ja elektroniikan sovelluksia. Lisäksi tutkimme syvä eutektisia liuottimia ja hapetusmenetelmiä lignoselluloosamateriaalien muokkaamiseksi.
Epäorgaaniset sideaineet ryhmä
Tutkimuksemme tavoitteena on löytää uusia käyttökohteita teollisuudessa syntyville mineraalisille sivuvirroille. Keskeisimpänä sovelluskohteena ovat erilaiset sementtimäiset materiaalit, kuten geopolymeerit. Pyrimme yhdistämään tutkimuksessamme korkealaatuisen tieteellisen työn ja tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen. Tutkimuksemme keskittyy materiaalien reaktiivisuuden ymmärtämiseen, materiaalien prosessointiin sekä lopputuotteen ominaisuuksien tutkimukseen. Koska tutkimme kiertotalouden materiaaleja, myös materiaalien turvallisuus ympäristön ja loppukäyttäjien kannalta on keskeinen tutkimuskohde.
InStreams Hub
InStreams Hub on monitieteinen kiertotalouden toiminta-alusta. Tavoitteena on keskittyä ratkomaan merkittäviä globaaleja haasteita muuttuvassa maailmassa. Luonnonvarojen viisas käyttö ja kestävä teollinen tuotanto ovat asioita, jotka voidaan saavuttaa vain korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen avulla. InStreams Hub keskittyy korkeatasoiseen tutkimukseen erityisesti epäorgaanisten sivuvirtojen hallinnassa ja hyödyntämisessä. Se tuo tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Toiminnassa luodaan toimintaedellytyksiä ja – malleja rajoja ylittävälle yhteistyölle.