Monitieteinen tutkimusyksikkömme jakautuu kahteen tutkimusryhmään: Selluloosaryhmä ja Epäorgaaniset sideaineet ryhmä.
 
 
 
Selluloosatutkimuksemme keskittyy erilaisiin lignoselluloosapohjaisiin materiaaleihin ja kemikaaleihin, erityisesti selluloosan nano- ja mikromateriaaleihin, hybridimateriaaleihin sekä biopohjaisiin sovelluksiin. Kehitämme uusia biokemikaaleja kuten adsorbentteja, saostusaineita, pinta-aktiivisia aineita ja emulgointiaineita sekä uusia biomateriaaleja kuten filmi- ja kalvomateriaaleja, tekstiili- ja teknisiä filamentteja, vaahtoja, nanopapereita sekä paperinvalmistuksen, lääketieteen ja elektroniikan sovelluksia. Lisäksi tutkimme syvä eutektisia liuottimia ja hapetusmenetelmiä lignoselluloosamateriaalien muokkaamiseksi. 
 
 
 
 
 
Tutkimuksemme tavoitteena on löytää uusia käyttökohteita teollisuudessa syntyville mineraalisille sivuvirroille. Keskeisimpänä sovelluskohteena ovat erilaiset sementtimäiset materiaalit, kuten geopolymeerit. Pyrimme yhdistämään tutkimuksessamme korkealaatuisen tieteellisen työn ja tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen.
 
Tutkimuksemme keskittyy materiaalien reaktiivisuuden ymmärtämiseen, materiaalien prosessointiin sekä lopputuotteen ominaisuuksien tutkimukseen. Koska tutkimme kiertotalouden materiaaleja, myös materiaalien turvallisuus ympäristön ja loppukäyttäjien kannalta on keskeinen tutkimuskohde.
 
 

Viimeksi päivitetty: 28.1.2020