Rakenteiden ja rakentamisteknologian tutkimusyksikkö (SCT)

Rakenteiden ja rakentamisteknologian tutkimusyksikkö (SCT) pyrkii kohti älykkäästä, kestävää, joustavaa ja resurssitehokkasta rakennettua ympäristöä.

SCT:n tutkimus keskittyy nykyisten ja uusien teknologioiden mahdollisuuksiin, systeemiseen ymmärtämiseen ja ihmiskeskeisiin ratkaisuihin rakenteiden ja rakennetun ympäristön elinkaaren aikana. Tutkimuksen painopisteitä kohdennetaan aktiivisessa yhteistyössä teollisuuden ja sidosryhmien kanssa sekä kansallisissa että kansainvälisissä tutkimushankkeissa. SCT tavoittelee yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tieteellistä laatua ja investoi akateemiseen lahjakkuuteen.

Tarkempia tietoja on löydettävissä yksikömme englanninkielisiltä sivuilta.