Antiikin kielet ja kulttuuri

Oppiaine Antiikin kielet ja kulttuuri on kaikille Oulun yliopiston opiskelijoille avoin monitieteinen ohjelma, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti ja kattavasti antiikin kieliin ja kulttuureihin - A-linja latina ja läntinen kulttuuri sekä B-linja (muinais)kreikka ja itäisempi kulttuuri. Antiikin kielet ja kulttuuri on vapaasti valittava sivuaine, johon kuuluvista kursseista voi muodostaa kummallakin linjalla perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op, tai niistä kummastakin voi suorittaa yksittäisiä kursseja.

1.5.2013 Tapahtuma

Rooman & Pompejin ekskursio

8.10.2012 - 15.10.2012 Tapahtuma

Lyykian ekskursio

28.5.2012 - 4.6.2012 Tapahtuma

Lukanian ekskursio